Till umu.se

Programmering i Python för lärare, 7,5 hp

Detta är en uppdragsutbildning under Umeå universitet beställd av Skolverket för ht-17. Den riktar sig mot verksamma lärare i matematik och teknik, som är i behov av grundläggande kurs i programmering.

5DV203 Programmering i Python för lärare, 7,5 hp

Termin: HT17
Form:    IT-distans (du behöver tillgång till dator, webcam och hörlurar)
Takt:     25%-takt
Datum: 2017.08.28 - 2018.01.14
 

Närvaro på campus:

Under kursen finns 3 eller 4 obligatoriska fysiska träffar (i Umeå) som motsvarar de tre delproven som beskrivs under examinationsavsnittet samt den muntliga delen av redovisningen av moment 2. Denna muntliga redovisning kan ske på distans (via tex Skype) om så önskas. Kursen inleds också med en frivillig fysisk träff för att diskutera kursens upplägg.

Länk till kursplan med litteraturlista

Python är ett textbaserat programspråk som är fritt tillgänglig på
de flesta plattformar, från mobiltelefoner till superdatorer. Det som
gör Python attraktivt från undervisiningsynpunkt är den enkla
syntaxen och kraftfullheten. Detta gör det möjligt att studenter redan
efter en kurs kan använda Python som en verktyg i deras studier, t.ex.
manipulera mätdata eller text.
Från grundskola/gymnasium är Python också attraktivt då det finns
billiga datorer, t.ex. Raspberry-Pi, och hårdvara, t.ex. robotar, som
använder Python som programspråk. Att lära sig Python innebär med
andra ord inte bara att lärarna lär sig programmering utan att de
även får ett verktyg som de kan använda i sin normala undervisning.
Ansvarig institution: Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet

Behörighetskrav:

  • anställda matematik- och tekniklärare hos huvudman inom skolväsendet,
  • undervisar i ämnet matematik eller teknik
  • har grundläggande behörighet för högskolestudier
  • godkänt i matematik C eller matematik 3b från gymnasiet

Antal platser: 20 st

TID FÖR ANSÖKAN STÄNGD - KURSEN PÅBÖRJAD

OBS BIFOGA SOM BILAGA I MAIL:

  • Skolhuvudmannens godkännande signerad och scannad (se länk i höger kolumnen)
  • Utdrag (vidimerad kopia) på gymnasiebetyg

--------------------------------------------------------------------------------


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Antagningsprocess

Antagningen öppnar

2017.08.15 00:00

De första 20 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.

Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning

Blankett: Huvudmannens godkännande

För allmänna frågor:

Lars Knutsson
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarhögskolans kansli

Tel:  090-786 54 44

Kontaktformulär

För ämnesfrågor:

Jan Erik Moström
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Plan 4, MIT-huset, B449

Tel:  090-786 67 94