VAL-projektet vid Umeå universitet

För dig som vill ansöka till VAL

Till VAL-projektet kan du söka om du är verksam som lärare eller förskollärare men saknar lärarexamen eller förskollärarexamen. Inom VAL-projektet kan du studera utbildningsvetenskaplig kärna och ämneskomplettera för att nå en examen. På VAL-projektets nationella hemsida hittar du information om hur du ansöker, målgrupper för VAL, vilka examina du kan nå samt vilka lärosäten som medverkar. Till skillnad från KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning, så behöver du inte ha avslutat dina ämnesstudier innan du ansöker till VAL.

För dig som är antagen till VAL vid Umeå universitet

Hitta schema för nästa kurs, översikt studiegångÖversikten gäller kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UK, tidigare AUO). För kurser gällande dina eventuella studier i ditt eller dina ämnen finns information i ditt antagningsbesked. Du kan även se din studieplan i valwebben.

Datum och tider för kursträffar vt17-ht19 (Uppdaterad 2017-11-13)

Kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UK) ges på distans och med 50% studietakt. Dessa kurser innehåller som regel två kursträffar per termin på Umeå universitets campus omfattande 1-2 dagar. För dig som eventuellt ska komplettera med studier i ditt eller dina ämnen kan vi inte garantera deltidsstudier även om vi eftersträvar detta.

Utbildningsplan

Söka till VAL-projektet och antas?                                                  Se ovan – För dig som vill ansöka till VAL

Jag är antagen till VAL-projektet - hur antas jag till de kurser jag ska läsa i VAL? Som VAL-student ska du inte söka till kurser via Antagning.se utan vi ser till att du blir antagen till rätt kurs/rätt kurser inför varje termin, se kurserna i din studieplan. I lärplattformen Cambro eller i Moodle kommer "fliken" för kursen upp några veckor före kursstart. Observera att detta inte innebär att du registreras på kursen som du är antagen till, detta gör du endera vid första kursträff eller via självregistrering (på t.ex. portalen) i enlighet med kursansvarig institutions anvisningar. 

Studieplan? När du är VAL-student vid Umeå universitet och har ett UMU-id kan du logga in i Valwebben och se din studieplan. Det är samma studieplan som du fick per post när du antogs till VAL-projektet. I valwebben kan du hur din examen byggs upp, vilka tillgodoräknanden vi har beslutat om och vilka kurser du ska läsa. Med ditt UMU-id kan du även logga in i lärplattformar som t ex Cambro eller Moodle, samt i Portalen där du kan se dina registreringar, begära intyg och ansöka om examen.

Registrering på kurs? Du registreras på kurser du ska läsa vid kursstart av kursansvarig lärare. För vissa kurser tillämpas självregistrering och då får du besked om detta.

Skaffa UMU-id? När du för första gången har antagits som student till Umeå universitet ska du begära ny tillfällig identitet. Du blir antagen i våra system ca 7-14 dgr före din första terminsstart, se datum som finns angivet i ditt antagningsbesked. Om det inte fungerar att få tillfällig UMU-id beror det antagligen på att du ännu inte antagits. Pröva igen några dagar senare.

Tidigare student? Om det var mer än ett år sedan du var aktiv student så ska du också begära ny tillfällig identitet. Då kan du logga in i Valwebben och se hur din studieplan var upplagd. I regel behöver du göra en ny ansökan till VAL för att bli prövad på nytt enligt nya ibland mer gynnsamma regler.

Du blir antagen i våra system ca 7-14 dgr före din första terminsstart, se datum som finns angivet i ditt antagningsbesked. Om det inte fungerar att få tillfällig UMU-id beror det antagligen på att du ännu inte antagits. Pröva igen några dagar senare.

Tidigare VAL-student? Om det var mer än ett år sedan du var aktiv student så ska du också begära ny tillfällig identitet. Då kan du logga in i Valwebben och se hur din studieplan var upplagd. I regel behöver du göra en ny ansökan till VAL för att bli prövad på nytt enligt nya ibland mer gynnsamma regler.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.