Kompletterande utbildning för utländska lärare

Har du utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige? Då finns möjlighet för dig att få en kompletterande utbildning genom Utländska lärares vidare utbildning (ULV). Syftet med utbildningen är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge dem ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola

Utbildningen vänder sig till dig som har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarexamen och dokumenterade kunskaper i svenska B /svenska som andraspråk B, Svenska 3/svenska som andraspråk 3, TISUS eller motsvarande.

Den kompletterande utbildningen varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng och inkluderar dels ämneskomplettering och/eller allmänt utbildningsområde. De flesta av våra kurser ges på distans och 50 procent studietakt.

Ansökan för vårtermin
Ansökningsperiod: 15 september - 15 oktober 

Ansökan för hösttermin
Ansökningsperiod: 15 mars- 15 april

Ansökan och antagning

Ansökan ska göras online från 15 september/15 mars:
Ansök via ULV:s nationella hemsida vid Stockholms universitet

Under december/juni månad får du besked om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

I antagningsbeskedet får du också information om den första kursen du ska läsa. I samband med första terminens kursträffar får du en inbjudan till ett studievägledningssamtal där vi går igenom din individuella studieplan.

Hitta schema till nästa kurs. översikt studiegång

Översikten ovan rör kurser inom utbildningsvetenskapliga kärnan. För kurser gällande din ämneskomplettering får du separat information.

ULV (utländska lärares vidareutbildning) är ett regeringsuppdrag till sex lärosäten: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Stockholms universitet har det nationella samordningsansvaret.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.