Till umu.se

Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Umeå universitet

Snabbspåret för lärare och förskollärare syftar till att nyanlända med examen och erfarenhet som lärare eller förskollärare ska få den kompletterande utbildning de behöver för att snabbare kunna etablera sig som legitimerade lärare och förskollärare i Sverige.

Vid Umeå universitet startar Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare den 8 januari 2018. Denna utbildningsomgång sträcker sig fram till mitten av juli. Det är andra gången som utbildningen anordnas. Första gången utbildningen anordnades var hösten 2017, då drygt 40 deltagare från ett tiotal kommuner i Norrland deltog.

Individuell kartläggning

Snabbspåret riktar sig till nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, har mycket goda kunskaper i arabiska och en utländsk lärarutbildning. 

Under utbildningens gång görs en kartläggning av varje deltagares utbildning och yrkeserfarenhet som lärare för att kunna komma fram hur en individuell komplettering efter Snabbspåret kan se ut. Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Om utbildningen

Utbildningen är 26 veckor lång och ges på både svenska och arabiska. Under utbildningen varvas teoretiska studier med APL (arbetsplatsförlagd lärande) vid skola eller förskola. Matchning av handledare, skolor och förskolor görs i samråd mellan huvudman och lärosäte. Arbetsförmedlingen anvisar deltagarna till utbildningen. På sidan om utbildningen fortsätter deltagarna med sina studier i svenska.

Distansutbildning

Utbildningen ges på distans pga. det stora geografiska område som vårt universitet ansvarar för. Den distansbaserade teoridelen (deltagarna kommer en gång i månaden till Umeå för undervisning under resterande veckor sker undervisning på distans via Lärcentra på hemorten) kombineras med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och studier i svenska, även detta på deltagarnas hemort. Detta upplägg gör att även kan deltagare som bor längre bort från Umeå kan antas till utbildningen.

Varvar teori och praktik

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare är en bra möjlighet för deltagare att lära känna den svenska skolan i teori och praktik och för skolor att lära känna utländska lärare som efter viss komplettering kan arbeta som behöriga lärare i Sverige.

Snabbspåret i Sverige

Snabbspåret är en satsning i samverkan mellan sex lärosäten, arbetsmarknadens parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen samt Arbetsförmedlingen. 

Stockholms universitet är det lärosäte som har det nationella samordningsansvaret. Övriga medverkande lärosäten är Göteborgs universitet, Malmö Högskola, Linköpings universitet, Örebro universitet, Umeå universitet. Lärosätena har gemensamt utvecklat uppdragsutbildningen -  med fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, lärarens arbete samt didaktik och lärande. 


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontaktpersoner Umeå universitet

Irene Sedlacek, studievägledare

Kontaktformulär