Till umu.se

Lärarlyftet II - Kurser för lärare

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Lärarlyftet II inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. När nya kurser för lärare upphandlas publiceras de på denna sida kontinuerligt.

Kursen nedan planerades ges våren 2018 men är INSTÄLLD.

Kurskod Anmkod Namn
Svenska som andraspråk för lärare för invandrare, 30 hp (1-30 hp), Ingår i Lärarlyftet II

För deltagande krävs:

  • en lärarexamen (se målgrupper nedan)
  • en anställning i en kommun eller i en fristående skola som har godkänt ditt deltagande,
  • redan undervisa i ett ämne som du saknar behörighet för.

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.


Målgrupper:


Lärare som undervisar i åk 1-3
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.


Lärare som undervisar i åk 4-6
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.


Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.


Lärare som undervisar i gymnasieskolan alt kommunal vuxenutbildning
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig.

Lärare som undervisar i utbildning i svenska för invandrare
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 hp Svenska som andraspråk.Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Skolverket

Bild: Skolverket