Till umu.se

Lärarlyftet II - Kurser för lärare

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Lärarlyftet II inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. När nya kurser för lärare upphandlas publiceras de på denna sida kontinuerligt.

Planerade kurser på Umeå universitet inom Lärarlyftet II - kurser för lärare, vårtermin 2018

Kurskod Anmkod Namn
Svenska som andraspråk för lärare för invandrare, 30 hp (1-30 hp), Ingår i Lärarlyftet II

För deltagande krävs:

  • en lärarexamen (se målgrupper nedan)
  • en anställning i en kommun eller i en fristående skola som har godkänt ditt deltagande,
  • redan undervisa i ett ämne som du saknar behörighet för.

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.


Målgrupper:


Lärare som undervisar i åk 1-3
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.


Lärare som undervisar i åk 4-6
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.


Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.


Lärare som undervisar i gymnasieskolan alt kommunal vuxenutbildning
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig.

Lärare som undervisar i utbildning i svenska för invandrare
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 hp Svenska som andraspråk.Utskriftsversion

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Skolverket

Bild: Skolverket