Lärarlyftet II - Kurser för lärare

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Lärarlyftet II inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. När nya kurser för lärare upphandlas publiceras de på denna sida kontinuerligt.

Kursutbud start hösten 2018

Namn

Hem och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp

Hem och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp
Hem och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, 45 hp
Slöjd för lärare åk 1-3, 30 hp 
Slöjd för lärare åk 4-6, 30 hp 
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp 

För deltagande krävs:

  • en lärarexamen (se målgrupper nedan)
  • en anställning i en kommun eller i en fristående skola som har godkänt ditt deltagande,
  • redan undervisa i ett ämne som du saknar behörighet för.

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Målgrupper:

Lärare som undervisar i åk 1-3
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Lärare som undervisar i åk 4-6
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Lärare som undervisar i gymnasieskolan alt kommunal vuxenutbildning
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig.

Lärare som undervisar i utbildning i svenska för invandrare
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 hp Svenska som andraspråk.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Blankett för huvudmannens godkännande gällande kurser inom Lärarlyftet hösten 2018 (35 kB)

Blankett huvudmannens godkännande för waldorflärare gällande kurser inom Lärarlyftet hösten 2018 (33 kB)Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Skolverket

Bild: Skolverket