Lärarlyftet II vid Umeå universitet

Här hittar du mer information om:

Kurser för lärare
Kurser för fritidspedagoger
Speciallärarprogrammet. Inom Lärarlyftet II

Lärarlyftet

Lärarlyftet II är en uppdragsutbildning som påbörjades den 1:a januari 2012. Satsningen är nära kopplad till införandet av lärarlegitimationen. Anmälan sker via antagning.se.

Lärarlyftet får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, som har huvudmannens godkännande.

För att delta måste du uppfylla följande kriterier:

ha en behörighetsgivande lärarexamen
vara anställd av en kommun eller fristående skola som har godkänt ditt deltagande
redan undervisa i ett ämne som du saknar behörighet för

Om du deltar i Lärarlyftet II är du inte berättigad till studielån via CSN, du kan dock få ersättning via din huvudman. Läs mer om statsbidraget som utgår till huvudman på Skolverkets hemsida

Validering
Från och med HT-15 kommer du kunna genomgå en valideringprocess i våra Lärarlyftskurser. Du måste dock söka och antas till kurs innan denna möjlighet ges. Mer information om validering kommer att publiceras på denna sida fortlöpande.

Fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan, genom beslut som träder i kraft 2014-04-01, söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda.

Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett - länk för  blankett finns på respektive sida nedan.

Nya möjligheter till behörighet
Den 2:a december 2013 förändrades reglerna omkring utökad behörighet. Läs mer på Skolverkets hemsida: Nya möjligheter till behörighet


Sidansvarig: Jonas Rosén

Utskriftsversion