Lärarlyftet II vid Umeå universitet

Lärarlyftet

Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter. Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Därför ska du delta

  • Du säkrar din behörighet
  • Du ökar din ämneskompetens
  • Du blir tryggare i din yrkesroll

Det här är Lärarlyftet
 

Behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer. Hela eller delar av speciallärarutbildningen för lärare. Kurser i praktisk-estetiska ämnen för fritidspedagoger.

För vem

Legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen. Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Hur

Huvudsakligen distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Lärarlyftets tre delar

Inom Lärarlyftet finns kurser till lärare och fritidspedagoger, samt speciallärarutbildning.

Lärarlyftet för lärare

Du som arbetar som lärare ska enligt skollagen ha rätt behörighet. Vi erbjuder kurser till dig som idag redan har en lärarexamen och är behörig i många ämnen, men som inte är det i alla ämnen du undervisar i. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

Läs mer om Lärarlyftet för lärare

Lärarlyftet för fritidspedagoger

Du som är anställd som fritidspedagog med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem. Fritidspedagoger kan läsa kurser i praktisk-estetiska ämnen. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

Läs mer om Lärarlyftet för fritidspedagoger

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Du som är lärare eller förskollärare och har en grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som tillsammans med speciallärarexamen kan ligga till grund för ytterligare behörighet enligt behörighetsförordningen. Du ska även vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Det går även att läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

Läs mer om Speciallärarutbildning via Lärarlyftet


Sidansvarig: Jonas Rosén

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.