Till umu.se

Förskolelyftet - avslutade kurser

Förskolelyftet II


 

Kurser ht-13


Naturvetenskap och teknik i förskolan -med didaktisk inriktning, 7,5hp
 

Kurser ht-12

För förskollärare:
Att utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, 7,5hp

För förskollärare och förskolechefer:
Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer, 7,5hp

Förskolelyftet I


Under åren 2009-2011 satsar regeringen totalt 600 miljoner kronor på förskolelyftet, för att ge förskollärare, barnskötare med flera inom förskolan möjlighet att fortbilda sig. Du, som vill delta i satsningen, måste vända dig till huvudmannen för den förskola där du är anställd. Det är huvudmannen som ska göra en behovsbedömning och ett urval av de som ansöker om en plats i Förskolelyftet. Skolhuvudmännen ansöker till Skolverket om platser. Skolverket tar alltså inte emot några anmälningar från enskilda individer utan endast från huvudmän, under perioden den 11-29 april 2011. Beslut om beviljade platser skickas ut till huvudmännen den 13 maj 2011.


Kurser HT 11


Barnskötare:
Att skapa situationer för lärande i språk och matematik, 7.5 hp


Förskollärare:
Att leda och arbeta utvecklande med språk och matematik i förskolan, 15 hp


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion