Till umu.se

Förskolelyftet

Förskolelyftet är en uppdragsutbildning som innehåller fortbildning inom flera olika områden för förskolans personal. Kurserna inom Förskolelyftet II får enbart sökas av förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal i förskolan som har huvudmannens intygande. Detta görs på en särskild blankett. 

Läs mer om Förskolelyftet II på Skolverkets hemsida

HT-15 (öppet för sen anmälan via antagning.se)

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5hp

Målgrupp för kursen är: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

Blankett för huvudmannens intygande HT-15


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Avslutade kurser

 Avslutade kurser