Magister- och masterkurser

Du kan bygga på din examen med kurser som leder fram till magister- eller masterexamen.

Magisterexamen i pedagogisk yrkesverksamhet

Kurserna vänder sig till dig som är lärare, förskollärare, fritidspedagog, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare eller har likvärdig utbildning och kan fördjupa dina kunskaper inom ditt huvudområde och samtidigt få behörighet att söka forskarutbildning. Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap erbjuds fristående kurser som sammantaget kan leda till Magisterexamen motsvarande 60 högskolepoäng.

Läs mer om magister i pedagogisk yrkesverksamhet

Magisterexamen i estetiska ämnen

Magisterexamen, avancerad nivå i Pedagogisk yrkesverksamhet, 60 hp. Magisterkurserna består av fyra kurser om vardera 15 hp, där ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen. 

Läs mer om magister i estetiska ämnen

Magisterkurser i språkdidaktik

Magisterkurser med språkdidaktik som huvudområde är en lämplig påbyggnadsutbildning för verksamma lärare i språk – svenska, svenska som andraspråk, modersmål, engelska och moderna språk – på alla nivåer i utbildningssystemet.

Läs mer om magisterkurser i språkdidaktik


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion