HeadlineImage

Studera vid Lärarhögskolan i Umeå

Som lärare är din uppgift att undervisa, väcka nyfikenhet och skapa förutsättningar för lärande i de ämnen du har valt att studera. Men du har också en viktig roll i varje elevs personliga utveckling. Därför ingår studier kring bland annat värdegrund, demokrati och sociala relationer i alla våra lärarutbildningar. Du genomför din praktik/verksamhetsförlagda utbildning löpande under utbildningen och du får handledning både av skolans lärare och av universitetets lärare. Vi hjälper dig även att ta steget ut i världen om du skulle vilja förlägga delar av dina studier utomlands. 

Du kommer i kontakt med spännande forskningsområden i alla dina kurser under lärarutbildningens gång. Våra utbildningar ger dig även förutsättningar att gå vidare mot magisterutbildningar och forskarutbildningar.

Läs mer om våra program och kurser

Välkommen till Lärarhögskolan, vi utbildar för framtiden.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.