Yrkeslärarprogrammet

Här hittar du som är student information om programmet

Nedan finns en översikt över de kurser som ingår i yrkeslärarprogrammet. Mer information om vad kurserna innehåller, förväntade studieresultat och litteratur är angivet i kursplanen som finns för varje kurs. Kursplaner hittar du i kursplanesök.

Om du följer länken till kursansvarig institution finner du mer information som tex schema.

YRKESLÄRARPROGRAMMET - PROGRAMSTART HT14-HT15
Termin Kurs Kurskod Kursansvarig institution
T1+T2 Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp 6LU003 Institutionen för idé- och samhällsstudier
Demokrati, individ och samhälle, 10 hp 6LU002 Institutionen för idé- och samhällsstudier
Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10 hp 6PE302 Pedagogiska institutionen
T3+T4 Kunskap undervisning och lärande för yrkeslärare II, 15 hp 6PE129 Pedagogiska institutionen
Ämnesdidaktik för yrkeslärare, 10 hp 6PE135 Tillämpad utbildningsvetenskap
Profession och vetenskap för yrkeslärare, 5 hp 6PE136 Tillämpad utbildningsvetenskap
T5+T6 Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare, 30 hp 6PE145 Pedagogiska institutionen

Ändrade föreskrifter för Yrkeslärarprogrammet:
Generell informationTurismHotell


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion