VFU hösten 2018

http://sok.umu.se/sok-kursplan/kursplan/?code=24798På den här sidan hittar du alla kurser som har VFU hösten 2018 och den information som du som är lokal VFU-handledare eller student behöver. Du som är student kan även få kompletterande information av kursansvarig lärare.

För samtliga kurser gäller denna information:

VFU-översikt hösten 2018

Stöddokument för student, lokal VFU-handledare och universitetslärare

Studera vid LH 18/19. Broschyr med information om alla program.

Kurs Dokument

Lärarprogrammet

Att vara förskollärare
Kurskod: 6PE184
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare 
Kurskod: 6PE268
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara ämneslärare (7-9 och gymnasiet)

Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Monica Diehl

Kursplan

Närvaroblankett

Studieguide

Att undervisa (biologi)
Kurskod: 6PE269
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (engelska)
Kurskod: 6EN038
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i bild
Kurskod: 6ES096
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i musik
Kurskod: 6ES095
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd - textil
Kurskod: 6ES097
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd - trä och metall
Kurskod: 6ES098
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (historia)
Kurskod: 6HI032
Kursansvarig: Johan Hansson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (idrott och hälsa)
Kurskod: 6PE271
Kursansvarig: Johan Lundberg

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (matematik)
Kurskod: 6MA049
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (naturkunskap)
Kurskod: 6PE270
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (religion)
Kurskod: 6RV019
Kursansvarig: Elisabeth Raddock 

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (samhällskunskap)
Kurskod: 6PE272
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (spanska)
Kurskod: 6SA013
Kursansvarig: Berit Aronsson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska)
Kurskod: 6SV058
Kursansvarig: Susanne Haugen

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska som andraspråk)
Kurskod: 6SV057
Kursansvarig: Vesna Busic

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (tyska)
Kurskod: 6TY021
Kursansvarig: Mareike Jendis

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i fritidshem
Kurskod: 6PE207
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Bedöningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Att undervisa i förskolan
Kurskod: 6PE251
Kursansvarig Umeå: Agneta Malmedal

Kursansvarig Örnsköldsvik: Anna Rantala 

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan Handledarkonferens Örnsköldsvik 27 november

Inbjudan Handledarkonferens Umeå, Skellefteå, Lycksele 23 november

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap)
Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (engelska)
Kurskod: 6LÄ053
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (estetiska ämnen)
Kurskod: 6ES037
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander

Kursplan

Bedömingsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (hem- och konsumentkunskap)
Kurskod: 6KN021
Kursansvarig:

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (historia)
Kurskod: 6HI031
Kursansvarig: Johan Hansson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (idrott och hälsa)
Kurskod: 6PE201
Kursansvarig: Peter Åström

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (matematik)
Kurskod: 6MA034
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (religion)
Kurskod: 6RV018
Kursansvarig: Niclas Lindström

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap)
Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (svenska)
Kurskod: 6LÄ054
Kursansvarig: Susanne Haugen

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Kurskod: 6PE257
Kursansvarig: Ingela Andersson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för åk 4-6
Kurskod: 6PE258
Kursansvarig: Krister Ödmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2
- bild el slöjd trä/metall

Kurskod: 6ES080
Kursansvarig: 

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2
- idrott och hälsa

Kurskod: 6PE249
Kursansvarig: Helena Hellgren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskolan I
Kurskod: 6PE253
Kursansvarig: Anders Råde

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Lärararyrkets dimensioner för förskolan II 
Kurskod: 6PE254
Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare
Kurskod: 6PE209
Kursansvarig: Robert Holmgren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Studieguide
(gäller för både denna VFU och nästa VFU-period

KPU

Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik med VFU (KPU)
Kurskod: 6PE214
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Närvaroblankett 

Verksamhetsförlagd utbildning (KPU forsk)
Kurskod: 6PE234
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 2
Kurskod: 6ES067
Kursansvarig: Erik Sigurdson

Kursplan

Bedömningsunderlag

SYV

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik
obs: CAMPUS och DISTANS 
Kurskod: 6SY037
Kursansvarig: Ulrika Engfors-Holmbom och Liselott Åström

Kursplan

FRISTÅENDE KURS/UTBYTESSTUDENTER

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet
Utbytesstudenter 
Kurskod: 6PE192
Kursansvarig: Ron Mahieu

Kursplan

VFU hösten 2017

På den här sidan hittar du alla kurser som har VFU hösten 2017och den information som du som är lokal VFU-handledare eller student behöver. Du som är student kan även få kompletterande information av kursansvarig lärare.

För samtliga kurser gäller denna information:

Stöddokument för student, lokal VFU-handledare och universitetslärare

Översikt över alla kurser/VFU-perioder ht 17

Studera vid LH 17/18. Broschyr med information om alla program.

Kurs Dokument

Lärarprogrammet

Att vara förskollärare
Kurskod: 6PE184
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare (fsk och åk 1-3)
Kurskod: 6PE196
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare (åk 4-6)
Kurskod: 6PE196
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare (fritidshem)
Kurskod: 6PE196
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara ämneslärare (slöjd, bild)

Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Carl-Arne Nyström

Kursplan

Närvaroblankett

Studieguide

Att vara ämneslärare (gymnasium)
Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Carl-Arne Nyström

Kursplan

Närvaroblankett

Studieguide

Att undervisa (engelska)
Kurskod: 6EN028
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (estetiska ämnen)
Kurskod: 6ES041
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (historia)
Kurskod: 6HI030
Kursansvarig: Jacob Stridsman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (idrott och hälsa)
Kurskod: 6ID306
Kursansvarig: Johan Lundberg

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (matematik)
Kurskod: 6MA035
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (religion)
Kurskod: 6RV010
Kursansvarig: Elisabeth Raddock 

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (samhällskunskap)
Kurskod: 6SH303
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska)
Kurskod: 6SV034
Kursansvarig: Susanne Haugen

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i fritidshem
Kurskod: 6PE207
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Inbjudan till handledarträff 28/9

Bedöningsunderlag

Att undervisa i förskolan
Kurskod: 6PE251
Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Brev till handledare med
information om VFU och inbjudan
till handledarkonferens 21/11

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (biologi)
Kurskod: 6BI020
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap)
Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (engelska)
Kurskod: 6LÄ053
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (estetiska ämnen)
Kurskod: 6ES037
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander

Kursplan

Bedömingsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (historia)
Kurskod: 6HI031
Kursansvarig: Jacob Stridsman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (idrott och hälsa)
Kurskod: 6PE201
Kursansvarig: Johan Lundberg

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (matematik)
Kurskod: 6MA034
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (religion)
Kurskod: 6RV012
Kursansvarig: Niclas Lindström

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap)
Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (svenska)
Kurskod: 6LÄ054
Kursansvarig: Susanne Haugen

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Kurskod: 6PE257
Kursansvarig: Anette Bagger

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för åk 4-6
Kurskod: 6PE258
Kursansvarig: Krister Ödmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2
- bild el slöjd trä/metall

Kurskod: 6ES080
Kursansvarig: Helena Hellgren

Kursplan

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2
- idrott och hälsa

Kurskod: 6PE249
Kursansvarig: Helena Hellgren

Kursplan

Lärararyrkets dimensioner för förskolan I
Kurskod: 6PE253
Kursansvarig: Annika Manni

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Lärararyrkets dimensioner i förskolan II 
Kurskod: 6PE105
Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik med VFU (KPU)
Kurskod: 6PE214
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Närvaroblankett 

Verksamhetsförlagd utbildning (KPU forsk)
Kurskod: 6PE234
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 2
Kurskod: 6ES067
Kursansvarig:Erik Sigurdson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare
Kurskod: 6PE209
Kursansvarig: Carl-Arne Nyström

Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik 1 - samhällsvetenskaplig aoch humanistiska ämnen
Kurskod: 6PE034
Kursansvarig: Krister Ödmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

SYV

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik
obs: CAMPUS och DISTANS 
Kurskod: 6SY037
Kursansvarig: Cecilia Stigedahl och Svea-Maria Kuoppa

Allmän info om praktik

Brev till handledare

Studiehandledning med kursplan

FRISTÅENDE KURS/UTBYTESSTUDENTER

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet
Utbytesstudenter 
Kurskod: 6PE192
Kursansvarig: Ron Mahieu

Kursplan


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.