Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utvecklar samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till verksamheten i skolväsendet.

OM VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är den del av lärarutbildningen som är förlagd till en förskola/skola. Under VFU följer och deltar studenten i det arbete som pågår på förskolan/skolan. Umeå universitet samarbetar om VFU med samtliga kommuner i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun.

Info till nya studenter

Du kommer att under din studietid göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som framgår av din studieplan när du loggar in i Studieplansverktyget/valwebben.
Logga in i studieplansverktyget/valwebben.

Skolhuvudmannen bedömer och avgör var den studerande placeras (enligt gällande VFU-avtal). Du kan alltså placeras vid olika skolor, fritidshem eller förskolor under din studietid. Den studerande får själv inte ordna eller byta utbildningsplats. 

Registerutdrag från belastningsregister

Kom ihåg att ansöka om Registerutdrag hos polismyndigheten. Ansökningsblanketten heter Begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister vid ansökan om arbete inom barnomsorg/förskola/skola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1). Länk till blanketten på polisens hemsida

OBS! Det måste vara ett svenskt utdrag enligt ovan.

Ta med utdraget på VFU:ns första dag. Utdraget ska överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Lämnar du inte in ett registerutdrag så kan du inte erbjudas att göra din VFU. Det är rektor (eller motsvarande) på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen som avgör om du kan tas emot, inte lärarutbildningen på universitetet/högskolan.

Ansökan om förtur

Den studerande kan ansöka om förtur till VFU. Om ansökan beviljas har studenten förtur till VFU inom önskad kommun. Det finns olika förtursregler, läs mer i blanketten nedan.

Så ansöker du

Använd blanketten nedan för att ansöka om förtur. Kom ihåg att bifoga intyg.
Blankett ansökan förtur

Det finns tre sätt att lämna in blanketten om förtur

1. Lämna in direkt över disk (märk kuvert 'VFU-Anmälan om förtur')

Infocenter, Universum, Umeå universitet

2. Email

Inscannad signerad version mailas: Infocenter@umu.se

3. Posten

VFU-handläggare
Umeå universitet
Lärarhögskolans kansli
901 87 Umeå 

Sista dag att ansöka om förtur är:

VFU på höstterminen, ansök om förtur senast 15 maj

VFU på vårterminen, ansök om förtur senast 15 november


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion