Studieplansverktyget (valwebben)

Studieplansverktyget är ett administrativt stöd för Lärarhögskolans kurser och VFU. Tidigare kallades verktyget för valwebben.

Logga in som studentLogga in som universitetsanställdLogga in som VFU-/praktiksamordnare

Studenter kan se sin studiegång och sina VFU-placeringar i studieplansverktyget. I studieplansverktyget finns anmälningskoderna för anmälan till kurs via antagning.se. Vissa programstudenter gör även kursval i studieplansverktyget.

Universitetsanställda använder studieplansverktyget för administrativt stöd och vägledning av studenter. 

VFU-samordnare använder studieplansverktyget för VFU-planering och för information till studenter.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Relaterad information

För personal på universitetet

Blankett för ansökan om behörighet

För praktik-/VFU-samordnare

Blankett för ansökan om behörighet