Till umu.se

Bidrag och stipendier

Bidrag för utlandsstudier/-VFU, vt14/ht14

Lärarhögskolan vid Umeå universitet stödjer utlandsförlagda studier/VFU med 750 kr/vecka (max 3000 kr) inom Europa och med 1125 kr/vecka (max 4500 kr) utom Europa. Studenter som genomfört och klarat av sina studier/sin VFU eller praktik vt 2014 och  ht 2014 är berättigade till bidraget. Pengarna utbetalas efter ansökningstidens slut. 

Läs mer om bidraget och gör din ansökan genom detta webformulär och ska vara ifylld senast den 18 februari 2015.

Observara att detta är det sista tillfället som du kan söka denna typ av bidrag. Från och med vårterminen 2015 kommer Lärarhögskolan istället fördela särskilda medel för studenter som väljer att studera vid något av Lärarhögskolans prioriterade partneruniversitet.

Bidrag för utlandsstudier, ht 2015

Lärarhögskolan utlyser 6 bidrag om vardera 12 500 kr till dig som planerar att läsa minst 7,5 hp vid något av Lärarhögskolans prioriterade partneruniversitet ht 2015. Lärarhögskolans prioriterade partneruniversitet är:
- La Trobe University, Bendigo Campus, Australien
- Sydney University, Australien
- University of Wisconsin-Whitewater, USA
- Universitetet i Tromsö, Norge
- Stranmillis University Collage, Belfast, Storbritannien

Läs mer om bidraget och gör din ansökan via webformulär, senast den 26 november 2014

Bidrag för utlandsstudier/-VFU, ht 2013 och vt 2014

Lärarhögskolan vid Umeå universitet stödjer utlandsförlagda studier/VFU med 750 kr/vecka (max 3000 kr) inom Europa och med 1125 kr/vecka (max 4500 kr) utom Europa. Studenter som genomfört och klarat av sina studier/sin VFU eller praktik ht 2013 och vt 2014 är berättigade till bidraget. Pengarna utbetalas efter ansökningstidens slut.

Ansökan görs genom ett webformulär och ska vara ifylld senast den 17 september 2014.

Studera i Norge, Finland, Island, USA, Kanada och Ryssland?

Som utbytesstudent inom north2north kan du åka till ett annat universitet för en period av 3-12 månader och erhålla ett stipendium avsett att täcka fördyrande omkostnader under utlandsvistelsen samt ett resebidrag.
Titta i Studentportalen (under Vidare i studierna), kontakta Helena Gradin vid International Office (helena.gradin@adm.umu.se)
eller besök hemsidan om du vill veta mera:
www.uarctic.org/north2north/

Övriga stipendier

Uppgifter om olika slags stipendier finns i Fonder och stipendier i Sverige eller Stora fondboken. En översikt över sökbara stipendier för utlandsstudier finns på www.studera.nu och http://studentstipendium.se/stipendier-utlandsstudier. Gå även in på denna sida för att se vilka utbytesprogram som finns vid Umeå universitet där det finns möjlighet att få ett resestipendium.

Ett exempel på ett stipendium är:
Erik och Göran Ennerfelts stiftelse. Ansök senast 1 mars.
Läs mer härhttp://www.egefonden.se


Sidansvarig: Marie Oskarsson
2015-01-28

Utskriftsversion