Till umu.se

Bidrag och stipendier

Bidrag för utlandsstudier/-VFU, ht 2013 och vt 2014

Lärarhögskolan vid Umeå universitet stödjer utlandsförlagda studier/VFU med 750 kr/vecka (max 3000 kr) inom Europa och med 1125 kr/vecka (max 4500 kr) utom Europa. Studenter som genomfört och klarat av sina studier/sin VFU eller praktik ht 2013 och vt 2014 är berättigade till bidraget. Pengarna utbetalas efter ansökningstidens slut.

Ansökan görs genom ett webformulär och ska vara ifylld senast den 17 september 2014.

Studera i Norge, Finland, Island, USA, Kanada och Ryssland?

Som utbytesstudent inom north2north kan du åka till ett annat universitet för en period av 3-12 månader och erhålla ett stipendium avsett att täcka fördyrande omkostnader under utlandsvistelsen samt ett resebidrag.
Titta i Studentportalen (under Vidare i studierna), kontakta Helena Gradin vid International Office (helena.gradin@adm.umu.se)
eller besök hemsidan om du vill veta mera:
www.uarctic.org/north2north/

Övriga stipendier

Uppgifter om olika slags stipendier finns i Fonder och stipendier i Sverige eller Stora fondboken. En översikt över sökbara stipendier för utlandsstudier finns på studera.nu. Gå även in på denna sida för att se vilka utbytesprogram som finns vid Umeå universitet där det finns möjlighet att få ett resestipendium.


Sidansvarig: Marie Oskarsson
2014-08-21

Utskriftsversion