Utlandsstudier

Under tiden för dina studier vid Lärarhögskolan finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik. På den här sidan har vi samlat information om vilka möljigheter som finns och hur du ska göra om du är intresserad av detta.

 Bild: Mattias Pettersson

Vad innebär det att vara utbytesstudent?

Att vara utbytesstudent innebär att du läser en begränsad del av din utbildning på ett partneruniversitet eller en partnerskola i ett annat land och sedan får det du läst tillgodoräknat i din examen från Umeå. För att åka som utbytesstudent till ett av våra partneruniversitet måste du självklart vara student på vårt universitet.

Som student kan du även åka som sk freemover när du ordnar studieplats på egen hand. Du kan läsa mer om vad det innebär nedan.

Ansökan

Ansökningsblankett för utbyte via Lärarhögskolans avtal

Sista dag för att lämna in ansökan är 15 mars för utbyte hösttermin och 15 september för utbyte vårtermin.

Vanliga frågor och svar om utbytesstudier

  1. Om utbytesstudier för studenter på Lärarhögskolan
  2. Lärarhögskolans avtal
  3. Hur ansöker jag om en utbytesplats som inte utlyses via Lärarhögskolan?
  4. Att tänka på när man ansöker om utbytesstudier
  5. Studiemedel vid studier utomlands
  6. Tillgodoräknande av kurs inom program/examen
  7. Vad händer om jag inte hittar kurser utomlands som kan tillgodoräknas inom mitt program?
  8. Free mover
  9. Examensarbete utomlands

Om utbytesstudier för studenter vid Lärarhögskolan

När du läser på ett lärarprogram har du möjlighet att förlägga en kurs, en termin eller (delar av) din VFU utomlands vid något av Lärarhögskolans partneruniversitet.

Lärarhögskolans avtal

Översikt Lärarhögskolans avtal

Lärarhögskolan utlyser utbyteplatserna och du som student ansöker om att få studera en termin eller en kurs vid ovan nämnda universitet.

Förutsättningen för att få en utbytesplats är att studierna kan tillgodoräknas. Med detta menas att kurserna tillgodoräknas som obligatoriska kurser/ämnen inom den examen du siktar mot. Det vill säga att tillgodoräknandet sker på ett sådant sätt att du inte förlänger din studietid, utan ersätter kurs/-er du annars skulle ha läst här i Umeå med kurser som du läser utomlands. Detta kan röra sig om kurser inom utbildningsvetenskap eller inom olika ämnen (om du läser till ämneslärare). I dagsläget kan inte Lärarhögskolan presentera utbytbara kurser för dig vid våra partneruniversitet, så du måste själv gå igenom kursutbudet och se vad som kan passa dig. Detta ska också stämmas av med kursansvarig. Du kan läsa mer om detta under rubriken "Tillgodoräknande av kurs inom program/examen" nedan.

Hur ansöker jag om en utbytesplats som inte utlyses via Lärarhögskolan?

Det finns utbytesplatser som är öppna för alla studenter vid Umeå universitet, till exempel de centrala/bilaterala utbytesplatserna (länder utanför Europa), utbytesplatser inom Nordplusnätverket Nordlys (utbyte inom Norden) samt utbytesprogrammet north2north (länderna kring polcirkeln, men det är Kanada och Alaska i USA som brukar vara intressant för Umeå universitets studenter). Det finns också utbytesplatser som är knutna till specifika institutioner eller utbildningar.
 

När du hittat ett (eller flera) universitet som du kan tänka dig att åka till ska du göra en ansökan om att få en utbytesplats. Beroende på vilken utbytesplats du tänkt söka finns det olika ansökningsblanketter och deadlines. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta personen som finns angiven i avtalsdatabasen vid det partneruniversitet du vill ansöka om en utbytesplats vid.

Att tänka på när man ansöker om utbytesstudier

Oftast är det lättare att åka på utbyte en hel termin än att bara byta ut en kurs. Anledningen till detta är att man som student vid de flesta utländska universitet läser alla kurser parallellt under terminen, till skillnad från studenter i Sverige som ofta läser kurserna som ”block” som följer efter varandra under terminen. Om man till exempel vill byta ut en kurs om 7,5 högskolepoäng (som ligger som sista kurs på terminen) mot en kurs vid ett utländskt universitet under motsvarande tid så är det inte möjligt, eftersom motsvarande kurs vid det utländska universitetet började redan i början av terminen och avslutas när terminen är slut. Att bara vara närvarande vid den sista fjärdedelen av en kurs är därmed inte möjligt.

Studiemedel vid utlandsstudier

När studier bedrivs utomlands på våra partneruniversitet och där du registreras på en kurs vid detta lärosäte - och du avser söka studiemedel - måste du söka studiestöd för utlandsstudier (se CSNs sida för utlandsstudier för mer information).

Om du gör praktik eller verksamhetsförlagd utbildning som inte innebär en registrering på utländskt lärosäte, så ska du registreras på befintlig kurs på Umeå universitet. I detta fall behöver ingen särskild studiestödsansökan mot utlandsstudier göras.

Exempel:

Praktik i Bendigo, Australien och du registreras på kurs på Latrobe university = Ny ansökan till CSN för studier utomlands

Praktik på Gladstone Primary School i Auckland, Nya Zeeland = Du registreras på Umeå universitet och inga extra ansökningar behöver göras

Tillgodoräknande av kurs inom program/examen

För att få en utbytesplats via Umeå universitet ska du under din tid som utbytesstudent läsa kurser som du får tillgodoräkna. Med detta menas att kurserna tillgodoräknas som obligatoriska kurser/ämnen inom den examen du siktar mot. Det vill säga att tillgodoräknandet sker på ett sådant sätt att du inte förlänger din studietid, utan ersätter kurs/-er du annars skulle ha läst hemma med kurser som du läser utomlands. Detta kan röra sig om kurser inom utbildningsvetenskap eller inom olika ämnen (om du läser till ämneslärare). För att veta vilken typ av kurser du ska leta efter vid det utländska lärosätet måste du först vara införstådd med vilka kurser du skulle ha läst vid Umeå universitet under den termin du planerar att studera utomlands. Denna information hittar du till exempel via din programhemsida. När du sedan letar motsvarande kurser vid det/de utländska universitetet/-en kan man ofta hitta deras kursutbud via förstasidan på universitetens hemsida, men ibland kan man vara tvungen att söka efter det; tips på bra sökord är till exempel ”courses”, ”departments” eller ”faculties”. När du hittat kurser som du tycker överensstämmer med kurserna du skulle ha läst i Umeå stämmer du av detta med kursansvarig (vid Umeå universitet).

Vad händer om jag inte hittar kurser utomlands som kan tillgodoräknas inom mitt program?

En utbytestermin ska aldrig förlänga en students studietid. De kurser som du läser utomlands ska kunna tillgodoräknas inom ditt program/din examen. Om du däremot hittar kurser som inte kan tillgodoräknas (det vill säga att det finns inga motsvarande kurser inom det lärarutbildningsprogram som du läser vid Umeå universitet), men som du ändå finner så intressant att läsa att du kan tänka dig att förlänga din studietid, så är det normalt inga problem. Oftast kan de flesta kurser tillgodoräknas som valfria universitetsstudier.

Free mover

Om du inte vill åka till något av Lärarhögskolans eller Umeå universitets partneruniveritet kan du  läsa utomlands som free mover. Det innebär att du ordnar med studieplats på egen hand, utan inblandning av Lärarhögskolan eller annan enhet/institutionvid Umeå universitet. Du ansvarar då också själv för eventuell terminsavgift och försäkring under din tid utomlands.

Även om du ordnar allt det praktiska på egen hand har du samma rätt som de studenter som åker inom avtal att tillgodoräkna kurserna du läser. Skillnaden ligger i att ditt informationsansvar gentemot kursansvarig/studievägledare är större. Om du läser vid ett universitet som inte har samarbete med Umeå universitet sedan tidigare måste du på egen hand ta fram information om hur studiesystemet vid ditt värduniversitet fungerar avseende nivåindelning, heltidsstudiebegrepp etc. Detta är en förutsättning för att frågor angående tillgodoräknande ska kunna besvaras. Ha också i åtanke om du kommer att vilja tillgodoräkna kursen/kurserna inom ditt program/din examen eller som valfria högskolestudier.

Examensarbete utomlands

Att göra sitt examensarbete utomlands fungerar ungefär på samma sätt som att ansöka om studier utomlands. Du måste hitta en kurs vid ett utländskt lärosäte som motsvarar din examensarbeteskurs vid Umeå universitet. Stäm också av detta med kursansvarig.

Att åka utomlands för genomföra datainsamling räknas inte som utbytesstudier då du i detta fall inte är registrerad vid kurs vid ett partneruniversitet/utländskt lärosäte. Förenklat kan man säga att det inte är någon skillnad mot att göra sin datainsamling inom Sverige eller utomlands. Om du ändå väljer att genomföra datainsamling utomlands bör du tänka på att se till att du är ordentligt försäkrad under den tid du tillbringar utomlands samt att som alltid stämma av dina planer med kursansvarig lärare.

Om du vill geonomföra datainsamling i ett utvecklingsland (under minst åtta veckor) kan du ansöka om MFS-stipendium. Mer information hittar du här.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.