Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp

Här hittar du som är student på programmet information.

Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

Terminsöversikter läsåret 2018/19

Campus: Termin 1-6

Distans: Termin 1-2

Distans: Termin 3-4

Distans: Termin 5-6

Överbryggare

Terminsöversikter läsåret 2017/18

Campus: Termin 1-6 (antagna ht17, ht16, ht15)

Distans: Termin 1-2 (antagna ht17)

Distans: Termin 3-4 (antagna ht16)

Distans: Termin 5-6 (antagna ht15)

Överbryggande termin, vt 18

Studie- och yrkesvägledarprogrammet,
kurser på programmet

Termin Kurs Kurskod Ansvarig institution
T1 Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp 6SY003 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Beteendevetenskapliga grunder, 7,5 hp 6SY038 fromht15

6SY027
tom ht15
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp 6SY013 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
T2 Politik och samhälle, 15 hp 6ST000 Statsvetenskapliga institutionen
Utbildning och arbetsmarknad, 7,5 hp 6ST001 Statsvetenskapliga institutionen
Kommunikation och undervisning, 7,5 hp 6SY032 Pedagogiska instituionen
T3 Utbildningssystem i Sverige och andra länder, 10 hp 6SY016 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp 6SY037 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
T4 Arbetsliv och lärande, 7,5 hp 6SY036 Pedagogiska instituionen
Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv, 15 hp 6SY028 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Makroeknomi och arbetsmarknad, 7,5 hp 6NE001 Handelshögskolan- nationalekonomi
T5 Karriärvägledning och andra insatser för människor i behov av särskilt stöd, 10 hp 6SY029 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Karriärteori och vägledning, 12,5 hp 6SY030 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Gruppvägledning med inriktning karriärutveckling, 7,5 hp 6SY031 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
T6 Studie- och yrkesvägledningens praktik, 15 hp 6SY018 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Examensarbete, , 15 hp 6PE055 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion