Till umu.se

Specialpedagogprogrammet 90 hp

I cambro hittar du information för den kurs du ska läsa: www.student.umu.se

Klicka vidare till ansvarig institution för information om kursplan, litteratur, kursansvarig lärare och schema. Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

Planerna nedan gäller antagna ht17

Studieplan

Termin 1

Det specialpedagogiska fältet 15 hp
Kurskod: 6SP038
Pedagogiska institututionen

Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 7,5 hp
Kurskod: 6PE082
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Kurskod: 6SP039
Pedagogiska institututionen

Termin 2

Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp
Kurskod: 6SP024
Institutionen för tilllämpad utbildningsvetenskap

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete 22,5 hp
Kurskod: 6SP040
Pedagogiska institututionen

Termin 3

Examensarbete Specialpedagogprogrammet 30 hp
Kurskod: 6SP041
Pedagogiska institututionen


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.