Till umu.se

Speciallärarprogrammet 90 hp

I cambro hittar du information för den kurs du ska läsa: www.student.umu.se

Klicka vidare till ansvarig institution för information om kursplan, litteratur, kursansvarig lärare och schema. Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

Översikt träffar och kurser hösten 2017 (för antagna ht17)

Planerna nedan gäller antagna ht17

STUDIEPLAN UTVECKLINGSSTÖRNING

Termin 1

Det specialpedagogiska fältet 15 hp 
Kurskod: 6SP038
Pedagogiska institutionen

Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 7,5 hp
Kurskod: 6PE082
Institututionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Kurskod: 6SP039
Pedagogiska institutionen

Termin 2

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning 15 hp
Kurskod: 6SP049
Pedagogiska institutionen

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - Utvecklingsstörning 15 hp
Kurskod: 6SP048
Institututionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Termin 3

Kurskod: 6SP047
Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 30 hp
Pedagogiska institutionen

STUDIEPLAN MATEMATIKUTVECKLING

Termin 1

Det specialpedagogiska fältet 15 hp
Kurskod: 6SP038
Pedagogiska institutionen

Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 7,5 hp
Kurskod: 6PE082
Institututionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Kurskod: 6SP039
Pedagogiska institutionen

Termin 2

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8 hp
Kurskod: 6PE198
Instituionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 12 hp
Kurskod: 6PE199
Instituionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 10 hp
Kurskod: 6PE200
Instituionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Termin 3

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling 30 hp
Kurskod: 6PE204
Instituionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

STUDIEPLAN SPRÅK-, SKRIV- OCH LÄSUTVECKLING

Termin 1

Det specialpedagogiska fältet 15 hp
Kurskod: 6SP038
Pedagogiska institutionen

Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 7,5 hp
Kurskod: 6PE082
Institututionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Kurskod: 6SP039
Pedagogiska institutionen

Termin 2

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp
Kurskod: 6LI004
Institutionen för språkstudier

Termin 3

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 30 hp
Kurskod: 6LI008
Instituitonen för språkstudier


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.