KPU för forskarutbildade

Den här sidan vänder sig till dig som är antagen till KPU för forskarutbildade vid Umeå universitetet.

PROGRAMSTART VÅREN 2018

Välkomstbrev för programstart 2018

Övergripande information om programmet och upplägg

KURSER OCH KURSTRÄFFAR

Kurser och kursträffar start vt 18

Kurser och kursträffar start vt17

Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

Utbildningsbidrag

På  sidan "Vanliga frågor och svar om utbildningsbidrag" hittar du information om bidraget och hur du gör för att få bidraget till önskat bankkonto.

Blankett för ansökan om utbildningsbidrag

För frågor kring utbildningsbidrag för KPU vid Umeå universitet vänligen kontakta Eva Alenius.

Programinformation

Möjliga undervisningsämnen

Examen och legitimation

Vanliga frågor och svar vad gäller KPU

Terminsöversikt

Antagna vt17 och vt18:

Termin Kurser Kurskod Kursansvarig institution
T1 Utbildningens villkor och samhälleliga funktion 7,5 hp 6PE218 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik med VFU 9 hp 6PE214 Pedagogiska institutionen
Den professionella lärararen 1: Barns utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation 7,5 hp 6PE219 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Den professionella lärararen 2: Uppdrag, ledarskap, undervisning 7,5 hp 6PE227 Pedagogiska institutionen
Bedömning 7,5 hp 6PE216 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

antagna vt17:
Vetenskap och kunskap 7,5 hp 

antagna vt18:
Ämnesdidaktik 7,5 hp

6PE215

6PE267

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 2,3 hp 
(fortsätter nästa termin)
 
6PE235 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
T2 Parallella studier:

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 28,5 hp 

6PE234 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Forts. Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 12,7 hp 6PE235 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion