Kompletterande pedagogisk utbildning åk 7-9 och gymnasiet, 90 hp

Här hittar du som är student information om programmet.

Nedan hittar du information om KPU med förhöjd studietakt och 50%. 

Sök kursplan via kursplanesök genom att ange kurskod

Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav

Examen och legitimation

Kurser och kursträffar

KPU förhöjd studietakt antagna ht 18 

KPU 50% antagna ht18

Förhöjd studietakt antagna ht17

Förhöjd studietakt antagna ht16

Du som studerar på 50% erhåller information om kurser och kursträffar vid programstart. Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

Terminsöversikter

FÖRHÖJD STUDIETAKT. PROGRAMSTART HT16, HT17 och HT18.

Termin Kurser Kurskod Kursansvarig institution
T1 Utbildningens villkor och samhälleliga funktion 7,5 hp 6PE218 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik med VFU 9 hp 6PE214 Pedagogiska institutionen
Den professionella lärararen 1: Barns utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation 7,5 hp 6PE219 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Den professionella lärararen 2: Uppdrag, ledarskap, undervisning 7,5 hp 6PE227 Pedagogiska institutionen
Bedömning 7,5 hp 6PE216 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Antagna ht17:
Vetenskap och kunskap 7,5 hp 

Antagna ht18:
Ämnesdidaktik 7,5 hp

6PE215 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
6PE267 Som ovan
T2 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 28,5 hp  6PE234 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 15 hp 6PE235 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

FÖRHÖJD STUDIETAKT. PROGRAMSTART HT14 OCH HT15 

Termin Kurser Kurskod Kursansvarig institution
T1 Utbildningens villkor och samhälleliga funktion 7,5 hp 6PE153 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Vetenskap och kunskap 7,5 hp
 
6PE150 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik 7,5 hp 6PE155 Pedagogiska institutionen
Den professionella lärararen I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation 7,5 hp 6PE152 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Den professionella lärararen II - uppdrag, ledarskap, undervisning 7,5 hp 6PE154 Pedagogiska institutionen
Bedömning 7,5 hp 6PE151 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
T2 Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp
Biologi, Kemi, Fysik, Teknik, Naturkunskap, Matematik 

 
6PE171

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

eller
Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp
Övriga ämnen
 
6PE170 Pedagogiska institutionen
Examensarbete, 15 hp
Biologi, Kemi, Fysik, Teknik, Naturkunskap, Matematik
Kurskod: 
 
6PE172

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
 

eller

Examensarbete 15 hp
Övriga ämnen

6PE169 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

50% DISTANS. Programstart  ht15, h16, H17

Termin Kurser Kurskod Kursansvarig institution
T1+T2

Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp

6LU003

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Demokrati, individ och samhälle, 10 hp
 

6LU002 Institutionen för idé- och samhällsstudier

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10 hp

6PE302 Pedagogiska institutionen
T3+T4

Kunskap, undervisning och lärande 2, 15 hp
Samlingsveckor/dagar på campus.

ht16:
6PE256

h14-15:
6PE147

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del I, 15 hp (VFU)
Samlingsveckor/dagar på campus.

6ES066

Institutionen för estetiska ämnen

T5+T6

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del II, 15 hp (VFU)
Samlingsveckor/dagar på campus.

6ES067

Institutionen för estetiska ämnen

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp
Samlingsveckor/dagar på campus.

6ES068

Institutionen för estetiska ämnen

50% distans. Programstart ht14

Termin Kurser Kurskod Kursansvarig institution
T1+T2

Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp

6LU003

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Demokrati, individ och samhälle, 10 hp
 

6LU002 Institutionen för idé- och samhällsstudier

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10 hp

6PE302 Pedagogiska institutionen
T3+T4

Kunskap, undervisning och lärande 2, 15 hp
Samlingsveckor/dagar på campus.

ht16:
6PE256

h14-15:
6PE147

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del I, 15 hp (VFU)
Samlingsveckor/dagar på campus.

6PE148

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

T5+T6

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del II, 15 hp (VFU)
Samlingsveckor/dagar på campus.

6PE149

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp
Samlingsveckor/dagar på campus.

6PE156

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion