Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 består av följande utbildningsområden:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK), 60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
Relevanta ämnesområden, 120 hp

Studiegång/kurser inom programmet för antagna from ht16

Studiegång/kurser inom programmet för antagna from ht15

Studiegång/kurser inom programmet för antagna ht11-ht14

Genom att logga in i valwebben kan du se vilken kurs du ska läsa nästa termin samt din VFU-placering.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion