Försäkring

Det är viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd under din tid som student. Det gäller t.ex. om du flyttat hemifrån för studier som är längre än ett år vilket innebär att du ska skriva dig på studieorten (dvs folkbokföra dig i Umeå). Då omfattas du inte längre av dina föräldrars hemförsäkring. Till exempel via Umeå studentkårs partnerföretag kan du teckna en studentförsäkring.

Som student vid Umeå universitet är du även försäkrad via Kammarkollegiets studentförsäkring. Den försäkringen är kostnadsfri och gäller under ”skoltid och under resa till och från skolan”. Se därför Kammarkollegiets försäkring som ett komplement till din egen hemförsäkring då den endast gäller dig som person – inte ditt hem eller dina ägodelar.

Mer information om försäkringen och hur du går tillväga vid tillbud och skada. 


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.