Blanketter

Studieadministrativa blanketter ska postas till:
Lärarhögskolan
Studerandeservice
Förvaltningshuset, plan 5
901 87 Umeå

Du kan också lämna blanketten på Infocenter i Universum. Märk kuvertet med "Lärarhögskolan".


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion