Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan 300 hp

Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan består av följande utbildningsområden:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK), 60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
Relevanta ämnesområden, 120 hp

På hemsidorna nedan över studiegång/kurser hittar du upppgift om kursansvarig institution. Scheman och kursinformation hittar du på kursansvarig institutions hemsida. Logga in i valwebben för att se just din studiegång och din VFU-placering.

Här kan du läsa mer om ämneskombinationer och behörighet 

Studiegång/kurser antagna ht15-18

Studiegång/kurser antagna ht11-ht14

Om du är antagen före ht14, vänligen kontakta studievägledningen för information om ämneskombinationer.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion