Ämneslärarprogrammet åk 7-9

Här hittar du som är student information om programmet

Ämneslärarprogrammet åk 7-9 består av följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UK), 60 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
  • Relevanta ämnesområden, 180 hp

På hemsidorna nedan över studiegång/kurser hittar du upppgift om kursansvarig institution. Scheman och kursinformation hittar du på kursansvarig institutions hemsida. Logga in i valwebben för att se just din studiegång och din VFU-placering.

Studiegång/kurser antagna ht 18

Studiegång/kurser antagna ht16-17

Studiegång/kurser antagna ht11-ht14

Ämneskombinationer antagna ht14

Hösten 2015 antogs inga studenter till ämneslärarprogrammet åk 7-9

Om du är antagen före ht14, vänligen kontakta studievägledningen för information om ämneskombinationer.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion