Till umu.se

För våra studenter

På den här sidan samlar vi information till dig som är student och läser vid någon av Lärarhögskolans program.

Programhemsidor

Utbildningsprogrammen har hemsidor där du som är student hittar information om blanketter, kursansvariga institutioner, kurser på programmet mm

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet - fritidshem

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9

Ämneslärarprogrammet – gymnasieskolan

Yrkeslärarprogrammet

Kompletterande pedagogisk utbildning åk 7-9

Kompletterande pedagogisk utbildning gymnasieskolan

Specialpedagogprogrammet

Speciallärarprogrammet

Inom kort kommer även hemsidor för dessa program:Studie- och yrkesvägledarprogrammet
 

Information till dig som började studera före 1 juli 2007

Du som påbörjade en utbildning till lärarexamen före den 1 juli 2007 har rätt att slutföra din utbildning till och med juni 2015. Kontakta studievägledarna för mer information!


Sidansvarig: Marie Oskarsson
2015-01-28

Utskriftsversion