Samverkansforum för skola och universitet

Umeå universitet och Regionförbundet Västerbotten har gemensamt beslutat att regelbundet kalla till Samverkansforum för skola och universitet. Kallade till träffarna är universitetsrepresentanter samt kommunrepresentanter för förskola och skola.

Samverkansforum 19 oktober 2017 

Lokal: Umeå universitet, Universumhuset, Rotundan

Inbjudan och program

Arkiv - SAMVERKANSFORUM

2016-09-22 Skellefteå

Inbjudan och program

2016-03-02 Umeå 

Program

Birgitta Wilhelmssons presentation

Jan Mannbergs presentation

Brittmari Bohms presentation

Sammanställning av forumgruppernas diskussioner från 2 mars 2016

Förskollärargruppen

Grundskollärargruppen

Ämneslärargrupp 1

Ämneslärargrupp  2

Den 16 september 2014 möttes universitets- och kommunrepresentanter för förskola och skola för att diskutera samverkan. De synpunkter som framkom har sammanställts och utgör underlag för forumets arbete:
Beskrivning och mål för samverkansforum för skola och universitet

Minnesanteckningar

141208

Inbjudan och program

Powerpointpresentationer
Johan LithnerFridhemsgymnasietTorulf PalmPer-Daniel Liljegren

 Filmer från konferensens föreläsningar

Sammanställning gruppdiskussioner: 
Olika perspektiv på forskning i samverkanFörhoppningar/farhågor för en satsning på ”Evidenced based professional development” enligt Helen Timperley

140916

Uppstartsmöte minnesanteckningar


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.