Delade uppdrag

Lärarhögskolan avsätter 500 000 kr per år under tre år till tre delade uppdrag. Detta innebär att uppdragstagarna har en anställning som delas mellan universitetet och skolan, och också arbetar för samverkan mellan dessa.

Medel har beviljats till tre delade uppdrag som syftar till att utveckla:

- NO-undervisning på högstadiet samt naturkunskapsundervisning på gymnasiet. Projektledare är Katarina Ottander som delar sin tjänst mellan Örnsköldsviks kommun och Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet

- undervisningen om Sveriges nationella minoriteter och undersöka lärares planering av undervisning samt elevers lärande om minoritetsfrågor. Projektledare är Johan Hansson som delar sin tjänst mellan Hörnefors i Umeå kommun och institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

- undervisningen i matematik genom att kartlägga elevers arbetsinsats på matematiklektioner i åk 5 och 8 genom studier av tidsanvändning. Projektledare är Gunnar Sjöberg vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och Umeå kommun.

Projekten inleds under 2015. Sidan kommer kontiunuerligt att uppdateras med information.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion