Till umu.se

Samverkan Lärarhögskolan

Samverkan skapar utveckling och höjer kvalitet. Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt med andra lärosäten för att främja och kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva gemensamma frågor. Lärarhögskolan bedriver även en hållbar, ändamålsenlig samverkan regionalt och nationellt med skolhuvudmän och med statliga myndigheter.

Samverkan med skolor och kommuner
 • Möjligheternas möte

 • Samverkansforum för skola och universitet

 • VFU och examensarbeten 

 • Delade uppdrag, vilket innebär att uppdragstagarna har en anställning som delas mellan universitetet och skolan, och också arbetar för samverkan mellan dessa. 

 • Samfinansierade doktorandtjänster

 • Lärarhögskolan stödjer ett antal utvecklingsarbeten där personal från skola och universitet medverkar:
  - Pedagogisk utveckling via mobil teknik
  - Effektivare inlärning för nyanlända elever i en interkulturell lärandemiljö
  - Formativ bedömning 

Kompetensutveckling för skolans personal
Samverkan mellan lärosäten
 • Samverkan med andra universitet - Stockholm, Linköping.

Internationell samverkan

Lärarhögskolan har utbytesavtal med flera universitet i andra länder, för både lärare, doktorander och studenter. Vissa avtal inkluderar även övrig personal. Fem universitet är prioriterade för samverkan. Universiteten är:


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. 

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 7 september