Till umu.se

Lärarhögskolans styrelse

Styrelsen består av tretton ledamöter. Ordförande är rektor vid Lärarhögskolan och vice ordförande är biträdande rektor vid Lärarhögskolan. Tre av ledamöterna ska vara dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Tre ska vara lärare vid Umeå universitet, två ska vara företrädare för externa intressen och tre företrädare för studenterna. Mandatperiod 2015-01-01--2017-12-31.

Ordförande

Maria Löfgren
Rektor vid Lärarhögskolan
090-786 65 89

Vice ordförande

Johan Lithner
Biträdande rektor vid Lärarhögskolan
090-786 69 08

Externa representanter

Per-Daniel Liljegren
FoU-ledare, Region Västerbotten

Ann-Christine Gradin
Skoldirektör, för- och grundskolekontoret, Umeå kommun
090-16 10 00 (vx)

Dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna

Åsa Karlsson Sjögren
Dekan vid humanistiska fakulteten
090-786 62 48

Ann-Louise Silfver
Vicedekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten
090-786 52 97

Sara Sjöstedt de Luna 
Prodekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
090-786 54 06

Lärarrepresentanter

Gunilla Näsström
Universitetslektor, Pedagogiska institutionen
090-786 52 98

Mikael Winberg
Universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
090786 69 73

Stina Westerlund 
Universitetslektor, Institutionen för språkstudier
090-786 94 77

Gruppsuppleant för lärarrepresentanterna

Kenneth Ekström
Universitetslektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
090-786 66 07

Studentrepresentanter

Leif Marklund
Doktorand, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
090-786 74 83

Lovisa Kerttu
Ordförande, UmPe

Hanna Notsten
UmPe

Gruppsuppleant

Maria Norqvist
Doktorand, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
090-786 64 22

Övriga närvarande


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Mötesdatum

Styrelsesammanträdet hålls i Professorn på plan 8 i Förvaltningshuset kl 9-12.

torsdag 23 februari kl. 9-12
tisdag 18 april kl. 9-12
torsdag 8 juni kl. 9-12

tisdag 19/9, kl. 10-12
onsdag 25/10, kl. 9-12
tisdag 5/12, kl. 10-13