Lärarhögskolans styrelse

Styrelsen består av tretton ledamöter. Ordförande är rektor vid Lärarhögskolan och vice ordförande är biträdande rektor vid Lärarhögskolan. Tre av ledamöterna ska vara dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Tre ska vara lärare vid Umeå universitet, två ska vara företrädare för externa intressen och tre företrädare för studenterna. Mandatperiod 2015-01-01--2017-12-31.

Ordförande

Maria Löfgren
Rektor vid Lärarhögskolan
090-786 65 89

Vice ordförande

Johan Lithner
Biträdande rektor vid Lärarhögskolan
090-786 69 08

Externa representanter

Per-Daniel Liljegren
FoU-ledare, Region Västerbotten

Ann-Christine Gradin
Skoldirektör, för- och grundskolekontoret, Umeå kommun
090-16 10 00 (vx)

Dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna

Åsa Karlsson Sjögren
Dekan vid humanistiska fakulteten
090-786 62 48

Ann-Louise Silfver
Vicedekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten
090-786 52 97

Sara Sjöstedt de Luna 
Prodekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
090-786 54 06

Lärarrepresentanter

Gunilla Näsström
Universitetslektor, Pedagogiska institutionen
090-786 52 98

Mikael Winberg
Universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
090786 69 73

Stina Westerlund 
Universitetslektor, Institutionen för språkstudier
090-786 94 77

Gruppsuppleant för lärarrepresentanterna

Carina Hjélmer
Universitetslektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
090-786 71 66

Studentrepresentanter

Leif Marklund
Doktorand, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
090-786 74 83

Anton Darpö 
Ordförande, UmPe

Kristel Torgrimsson 
Studentombud 

Gruppsuppleant

Maria Norqvist
Doktorand, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
090-786 64 22

Övriga närvarande

Anna Lindqvist, bitr rektor

Boa drammeh, kanslichef
0907-786 56 82


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion