Rektor Maria Löfgren

Maria Löfgren
Maria Löfgren

Maria Löfgren, filosofie doktor i litteraturvetenskap är ny rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Hon började sin nya befattning den 1 augusti 2012.

Maria Löfgren har bred erfarenhet av ledarskap och har mycket god kunskap om Lärarhögskolan och Umeå universitet i stort. Dessutom har hon själv arbetat som universitetslärare inom området.

Sedan 2009 har Maria Löfgren arbetat som utbildningsledare vid Umeå universitets humanistiska fakultet, där hon även vikarierat som kanslichef.

På uppdrag av universitetsledningen skrev hon 2011 Umeå universitets förnyade ansökan om examensrätt för lärarexamina, vilket resulterade i att Umeå universitet fick alla sökta examensrätter. Mellan 2006 och 2008 var Maria Löfgren forskningssekreterare vid lärarutbildningen. Hon disputerade 2003 i litteraturvetenskap med en avhandling om Emelie Flygare-Carléns författarskap, som belönades med ett pris av Svenska Akademien.

Umeå universitet har också tillsatt två biträdande rektorer för Lärarhögskolan. Det är Johan Lithner, professor i matematikdidaktik, med ansvar för forskningsfrågor samt Anna Lindqvist, universitetslektor i pedagogik, med ansvar för utbildningsfrågor.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Löfgren, Maria

Emancipationens gränser: Emilie Flygare-Carléns 1840-talsromaner och kvinnans ställning

2003

-


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Mötesdatum, beslutsmöten

Sammanträdena hålls i kansliets sammanträdesrum i Förvaltningshuset, plan 5, och börjar kl 13.00.

3 september

24 september

15 okt

5 nov

26 nov

17 dec