Programråd

Lärarhögskolans styrelse har inrättat fem programråd med ansvar för både 2001 och 2011 års lärarprogram.

Vid Lärarhögskolan finns programråd med ansvar för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, specialpedagogik och speciallärare samt studie- och yrkesvägledarprogrammet. I programrådet för ämneslärarprogrammet ingår den kompletterande pedagogiska utbildningen och yrkeslärarprogrammet. Programråden är beredande organ för utbildningsfrågor vid Lärarhögskolan. Respektive programansvarig är programrådets ordförande.

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Programrådet för förskollärarprogrammet 2015-2018

Helena Näs (ordförande), institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Carina Hjelmer, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Helena Rosqvist, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Karin Due, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Erika Gillblad, institutionen för språkstudier

Studentrepresentanter:
Anna Holmström
Elsa Wärnsäter

Extern representant:
Therese Öberg, FSK Växthuset, Umeå

Programrådet för grundlärarprogrammet 2015-2018

Birgit Andersson (ordförande) tillämpad utbildningsvetenskap
Tord-Göran Olovsson, institutionen för pedagogik
Jonas Wikström, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Ingela Andersson, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Kristina Persson, institutionen för språkstudier
Magnus Wink, institutionen för estetiska ämnen

Studentrepresentanter:
Anna Rosqvist
André Domellöf

Extern representant:
Helena Åhman, Skellefteå kommun

Programrådet för ämneslärarprogrammet (inklusive kompletterande pedagogiska utbildningen) 2015-2018

Karolina Broman, (ordförande) institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Jacob Stridsman, institutionen för idé- och samhällsstudier
Torbjörn Lindmark institutionen pedagogik
Olof Johansson, institutionen för matematik och matematisk statistik
Katarina Roos, statsvetenskapliga institutionen
Ingela Valfridsson, institutionen för språkstudier

Extern representant

Fredrik Lindmark, Midgårdsskolan, Umeå

Studentrepresentanter:
Ellen Söderberg
Charlotte Häggström

Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen 2015-2018

Lili-Ann Kling (programansvarig/ordförande), institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Åsa Löfqvist, pedagogiska institutionen
Gunnar Sjöberg, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Maria Levlin, institutionen för språkstudier
Ingmarie Mellenius, institutionen för språkstudier
Gudrun Svedberg, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anneli Nielsen, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Studentrepresentant:
Vakant

Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet (inklusive yrkeslärarprogrammet2015-2018

Svea Maria Kuoppa (ordförande), institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ron Mahieu, pedagogiska institutionen
Krister Ödmark,  institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Magnus Blomgren, statsvetenskapliga institutionen
Cecilia Stigedal Stenberg, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Per-Åke Rosvall, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Annelie Fredriksson, yrkeslivsrepresentant

Studentrepresentanter:Karoline Långström och Sandra Rådahl


Sidansvarig: Marie Oskarson

Utskriftsversion