Till umu.se

Lärarutbildningsråd

Lärarhögskolans styrelse har inrättat ett lärarutbildningsråd för informations- och erfarenhetsutbyte inom lärarutbildningen samt med uppgift att för styrelses och rektors räkning bereda icke programspecifika eller övergripande programgemensamma utbildningsfrågor inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Mandatperiod 2015-04-13 till 2018-12-31

Instruktioner och arbetsordning, se
Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Handläggningsordning vid Lärarhögskolan gällande kurs- och programutvärdering

Ordförande

Catarina Rudälv
Ordförande i lärarutbildningsrådet
Institutionen för matematik och matematisk statistik

Ledamöter

Birgit Andersson
Ordförande för grundlärarrådet
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Helena Näs
Ordförande för förskollärarrådet
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Lili-Ann Kling
Ordförande för specialpedagog- och speciallärarrådet
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Svea Maria Kuoppa
Ordförande för studie- och yrkesvägledarrådet
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Karolina Broman
Ordförande för ämneslärarrådet
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Studeranderepresentanter

Kristel Torgrimsson

Adjungerad rektor

Maria Löfgren
Rektor för Lärarhögskolan
 


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion