Till umu.se

Forskningskommitte

Lärarhögskolans styrelse har inrättat en forskningskommitté till uppgift att för styrelses och föreståndarens räkning bereda forskningsfrågor inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Mandatperiod 2015-05-07 — 2018-12-31

Lärarhögskolans definition av utbildningsvetenskap

Dokument.v151026


Instruktioner och arbetsordning, se
Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Ordförande

Christina Ottander
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Ledamöter

Christina Segerholm
Pedagogiska institutionen

Katarina Norberg
Pedagogiska institutionen

Johan Runemark Brydsten
Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Anna Larsson
Institutionen för idé- och samhällsstudier

Torulf Palm
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Linda Rönnberg
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Kirk Sullivan
Institutionen för språkstudier

Anders Öhman
Institutionen för kultur- och medievetenskaper


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion