Organisation

Beslutande organ vid lärarhögskolan är styrelsen och rektors beslutsmöten. Styrelsen har huvudansvaret för grundutbildning och forskningsfrågor inom högskolans område.
För styrelsen och rektors räkning finns ett antal beredande organ vid högskolan: forskningskommittéen, lärarutbildningsrådet och de fem olika programråden.

Forskningskommittéen bereder forskningsfrågor inom högskolans område.

Lärarutbildningsrådet bereder icke programspecifika eller övergripande programgemensamma utbildningsfrågor inom Lärarhögskolans ansvarsområde är. Rådet är också en mötesplats för informations- och erfarenhetsutbyte.

Programråden är beredande organ för utbildningsfrågor vid Lärarhögskolan. Programråd finns för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, specialpedagogik och speciallärare samt studie- och yrkesvägledarprogrammet. I programrådet för ämneslärarprogrammet ingår den kompletterande pedagogiska utbildningen och yrkeslärarprogrammet.

På lärarhögskolan kansli bereds styrelsens ärenden och där sker också det dagliga arbetet med studievägledning, ekonomi mm.

Ett tjugotal institutioner vid Umeå universitet medverkar i lärarutbildning. Se förteckning över institutioner som medverkar i lärarutbildning.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion