Vetenskapslunch om demokrati i gymnasieskolan

[2018-10-18] Demokratifostran ska genomsyra hela skolans verksamhet. Men är det så i praktiken? Per-Åke Rosvall föreläser om demokrati i gymnasieskolan på Vetenskapslunch torsdag den 25 oktober på Kafé Station.

Per-Åke Rosvall är universitetslektor vid institutionen Tillämpad utbildningsvetenskap.

Vad kommer du att föreläsa om på vetenskapslunchen?

Jag tänkte berätta om  forskningsprojekt där vi tittar på hur unga människor fostras till medborgare och uppmuntras till kritiskt tänkande i gymnasieskolan. Vi tittar mest på yrkesprogrammen, för vi vet idag minst om hur det ser ut där.

Innehållet är såklart intressant för de som arbetar i skolan, men alla som är intresserade av demokratifrågor hoppas jag ska ha glädje av föreläsningen.

Vad hoppas du din forskning ska bidra till?

Min forskning  ger mer kunskap om demokratiska processer i skolan, särskilt i gymnasieskolans yrkesprogram. Den visar på en paradox i mål för ökad social utjämning och jämlikhet och hur ojämlikhet ändå produceras genom styrdokument och i pedagogisk praktik.

 Om arrangemanget:

Tid: torsdagen den 25 oktober klockan 12.15–13.00
Plats: Kafé Station, Umeå
 

Du kan delta på plats eller följa videosändningen. Du kan också se den inspelade föreläsningen i efterhand.

Höstens föreläsningar har tema demokrati

Redaktör: Marie Oscarsson

Adress till nyheten:
http://www.lh.umu.se/nyhet//.cid293419