Inbjudan att nominera ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan

[2018-09-07] Samtliga anställda vid Umeå universitet erbjuds nu tillfälle att nominera ledamöter till styrelsen för Lärarhögskolan för tiden 2019-01-01 till 2022-12-31. Representanter för skolhuvudmän har möjlighet att nominera externa ledamöter.

De ledamöter som är aktuella att nominera är tre företrädare för lärare med en gemensam gruppsuppleant samt två externa ledamöter.

Styrelsen består därutöver av tre företrädare för lärare med en gemensam gruppsuppleant, vilka nomineras av anställda vid Umeå universitet. 

Behörig som lärare i styrelsen är vetenskapligt kompetenta lärare verksamma vid Umeå universitet och som till väsentlig del (minst 30 procent) är verksamma under 2018 inom Lärarhögskolans verksamhetsområde. Med vetenskapligt kompetenta lärare avses i detta sammanhang tillsvidareanställda lektorer, professorer och övriga disputerade lärare (även professorer och lektorer på konstnärlig grund räknas till denna kategori). Lärarrepresentanterna ska vidare inneha en tillsvidareanställning på minst 50 procent av heltid vid Umeå universitet. Lärarhögskolans verksamhetsområde avses i detta fall lärare med forskning med relevans för det utbildningsvetenskapliga området alternativt lärare som deltar i undervisning vid de utbildningar som Lärarhögskolan ansvarar för.

Externa ledamöter ska vara kvalificerade representanter för skolhuvudman eller avnämare, ej anställda vid Umeå universitet eller annat lärosäte.

Nominera

Nomineringar anmäls via webbformulär senast onsdag 10 oktober.
Till webbformuläret!

Alla har möjlighet att nominera till flera platser i styrelsen genom att fylla i ett nytt formulär. En kortfattad motivering samt presentation av föreslagna ska medfölja nomineringen.

Beredningsgrupp

Dekanerna har utsett följande personer att ingå i beredningsgrupp vid utseende av styrelse för Lärarhögskolan:

Samhällsvetenskaplig fakultet
Ron Mahieu, Pedagogiska institutionen
Annika Manni, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Karolina Broman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Anders Berg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Humanistisk fakultet
Anders Öhman, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Stina Wikberg, Institutionen för estetiska ämnen

Medicinsk fakultet avstår från att utse ledamöter till beredningsgruppen.

Vid frågor

Vänligen kontakta någon ur beredningsgruppen.

Redaktör: Marie Oscarsson

Adress till nyheten:
http://www.lh.umu.se/nyhet//.cid293084