Till umu.se

Aktuellt från Lärarhögskolan

Bild: Michael Nordvall

Nyheter

Ny bok om skolinspektörens roll

2017-05-18
Jacqueline Baxter från Oxford University är redaktör för boken School Inspectors- Policy Implementers, Policy Shapers in National Policy Contexts, som nyss getts ut på förlaget Springer. Forskare från hela Europa, inom området skolinspektion, bidrar till innehållet, däribland Christina Segerholm och...

Folkbladet: 40 lärare från andra länder snabbutbildas

2017-05-15
Folkbladet berättar om utbildningen ”Snabbspåret” som på sikt ska leda till fler lärare. Drygt 40 lärare från arabisktalande länder utbildas vid Umeå universitet.

Ny docent i matematikdidaktik

2017-05-05
Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har antagit en ny docent – Ewa Bergqvist.

Välkommen till information om utredningen Nationell samling för läraryrket

2017-05-05
Umeå universitet hälsar medarbetare, avnämare vid kommunerna och andra intressenter varmt välkomna till information från regeringens utredare Björn Åstrand om Skolkommissionens slutbetänkande.

Vill ni stärka den vetenskapliga kompetensen i skolverksamheten?

2017-04-26
Möjlighet för skolhuvudmän – Lärarhögskolan finansierar hälften av kostnaden för en forskarstuderande.

Vetenskapen marscherar jorden runt

2017-04-13
March for Science är en global manifestation med rötterna i USA, där forskare vill uppmärksamma vikten av vetenskap och den forskningsbaserade kunskapen i samhället, samt att motverka faktaresistens. Manifestationen får även fotfäste i Sverige där Umeå är en av de arrangerande städerna.

Specialpedagogik: Olikhet är en styrka i glesbygdsskolan

2017-04-13
Gerd Pettersson, som nyligen disputerade vid Pedagogiska institutionen, berättar i tidningen "Specialpedagogik" om avhandlingen som handlar om specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor.

Ett fyrtiotal utländska lärare har nu påbörjat utbildningen Snabbspåret

2017-04-12
Den 3 april startade snabbspåret för drygt 40 utländska lärare vid Umeå universitet. Det är Umeå universitet och Arbetsförmedlingen som skapat förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen, som för första gången genomförs på distans.

Lärarhögskolan får ny biträdande rektor

2017-04-12
Anna Lindqvist, lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, blir ny biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Naturvetare får pedagogiskt pris

2017-04-06
Universitetslektor Karolina Broman tilldelas Lärarhögskolans pedagogiska pris 2017. Priset delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 20 maj

Start för snabbspår för ett fyrtiotal utländska lärare

2017-04-03
I dag, den 3 april startar ett snabbspår vid Umeå universitet för ett fyrtiotal utländska lärare. Utbildningen som bedrivs på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomförs för första gången på distans.

SR: Lärarutbildning i samiska saknar sökande

2017-04-03
Den ämneslärarutbildning för årskurs 7 till 9 och gymnasiet som regeringen beslutade om 2014 har inte lockat några sökande. Hör Maria Löfgren, rektor på Lärarhögskolan och professor i samiska Mikael Vinka, båda Umeå universitet, medverkar i ett nyhetsinslag i Sveriges radio.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Protokoll

Protokoll och beslut publiceras fortlöpande på följande platser:

Prenumerera på nyheter (RSS)

Nyheter från Lärarhögskolan

Kalendarium

Till kalendariet