Aktuellt från Lärarhögskolan

Bild: Michael Nordvall

Nyheter

Välkommen till Resultatdialog 2018

2018-10-09
Resultatdialog är en årlig sammankomst som Vetenskapsrådet arrangerat sedan 2005. Syftet är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

SWERA-konferens 4-5 oktober om utbildningsvetenskap i ett förändrat policylandskap

2018-10-04
Under torsdag och fredag har SWERA, Swedish Educational Research Association, årsmöte och konferens och samlar upp ett drygt sextiotal forskare inom området.

Direktsända vetenskapsluncher med demokrati i fokus

2018-09-24
Hinner vi lösa miljöproblemen demokratiskt? Hur kan arkitektur och demokrati hänga ihop? Och på vilket sätt är egentligen död i prostatacancer odemokratisk? Det är några av ämnena för Umeå universitets vetenskapsluncher i höst som direktsänds över internet.

Internationellt forskningsprojekt om privata aktörer möttes i Umeå

2018-09-20
Det internationella forskningsprojektet ”Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES)” träffades i Umeå den 17-19 september.

Ny rapport om Läslyftet från en fallstudie av åtta läslyftsgrupper i grundskolan

2018-09-07
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), presenterar en ny rapport om Läslyftet. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

Inbjudan att nominera ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan

2018-09-07
Samtliga anställda vid Umeå universitet erbjuds nu tillfälle att nominera ledamöter till styrelsen för Lärarhögskolan för tiden 2019-01-01 till 2022-12-31. Representanter för skolhuvudmän har möjlighet att nominera externa ledamöter.

Stort intresse för praktiknära skolforskning

2018-09-04
Det finns ett stort intresse bland kommunerna i Norr- och Västerbotten att delta i försöksverksamheten Ulf, hittills har sex intresseanmälningar inkommit till Umeå universitet som även projektleder en av de fyra noderna. Ulf står för Utveckling, Lärande och Forskning och är initierat av regeringen o...

Lärarhögskolan inleder samarbete inom området arktisk lärarutbildning

2018-08-22
Lärarhögskolan vid Umeå universitet stärker utbildnings- och forskningssamarbetet inom området arktisk lärarutbildning för social rättvisa och jämlikhet genom att medverka i ett utvecklingsprojekt tillsammans med fyra andra nordliga universitet. 

Lärarhögskolan får nytt nationellt uppdrag

2018-08-13
Lärarhögskolan vid Umeå universitet får regeringens uppdrag att leda ett nationellt arbete med att skapa effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.

Andra gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret

2018-07-09
Fredagen den 13 juli 2018 är det avslutning för den andra gruppen nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet. Utbildningen har innehållit både studier och praktik. Utbildningens teoretiska del på Snabbspåret har bedrivits både på svenska och arabiska.

Från Umeå universitet till Almedalen

2018-06-27
Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Även i år kommer ett antal forskare och lärare från Umeå universitet bidra med sin kunskap vid olika arrangemang.

Umeå universitet fortsätter som Riksidrottsuniversitet

2018-06-26
Umeå universitet fortsätter vara Riksidrottsuniversitet i ytterligare fyra år, fram till hösten 2022. Detta enligt ett nytt avtal som har tecknats mellan Umeå universitet och Riksidrottsförbundet.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Protokoll

Protokoll och beslut publiceras fortlöpande på följande platser:

Prenumerera på nyheter (RSS)

Nyheter från Lärarhögskolan

Kalendarium

Till kalendariet