Idrottslunch: Verbala dueller och misslyckade skämt - humor, makt och kön i studiosamtal om skidsport på SVT

Datum: 2017-11-08
Tid: 11.30 - 12.15
Plats: Iksu sport, Luxemburg
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Idrott är ett område där män har haft större tillträde än kvinnor historiskt sett, både till arenorna och till det journalistiska. Men hur ser det ut i studiosamtalen i tv-sändningar om sport? Vilka experter har möjlighet att framstå som ”framgångsrika (och humoristiska) experter”? Idrottslunchen kommer att visa några exempel på hur humor initieras och bemöts i studiosamtal på tv (skid-VM i Lahti 2017 från SVT). Vem har möjlighet att vara rolig och vad är det som hjälper och stjälper experternas möjligheter?


Hanna Söderlund är fil. dr. i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk. I sitt nuvarande forskningsprojekt undersöker hon hur makt och kön förhandlas i studiosamtal om skidsport på tv. Materialet som undersöks är studiosamtalen från skid-VM i Lahti 2017, som sändes i SVT. Studien har fokus på interaktion och använder en diskursanalytisk teori. Tidigare har Hanna studerat hur makt och kön förhandlas i humorprogrammet Parlamentet på tv. Resultaten visade då att de manliga komikerna har bättre möjligheter att framstå som roliga eftersom de får mer samtalsstöd och respons för sin humor, än de kvinnliga komikerna som istället blir avvisade i större utsträckning. 

Föreläsare: Hanna Söderlund, Institutionen för språkstudier
Arrangör: Idrottshögskolan
Kontaktperson: Anna-Karin Eriksson
Antal platser: 80 (Varav 35 är bokade)
Avgift: 40 kr (ta gärna med jämna pengar).
Sista anmälningsdag: 2017-11-07 kl. 12.00.
Registreringstiden för detta evenemang har gått ut
Evenemangstyp: Föreläsning
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Marie Oscarsson

Utskriftsversion