Till umu.se

Kalendarium

Mars 2017

30 mars kl 13.00–15.00

Diskussion om forskningens samhälleliga impact

Workshop Välkommen till en diskussion med universitetsledning och representanter för Externa relationer om impact, samverkan och forskningsfinansiering i relation till den senaste forskningspropositionen.

30 mars kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

31 mars kl 10.30–12.30

Parvin Gheitasi – språkdidaktik

Disputation "Say it Fast, Fluent and Flawless" – Formulaicity in the oral language production ofyoung foreign language learners


April 2017

3 april kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning: ”Jag gör det där sen...” Slutför mer och skjut upp mindre

Föreläsning Matnyttiga måndagar är en serie korta lunchföreläsningar med olika teman som berör "det akademiska livet" och ämnen om sånt som många vill veta mer om.

4 april kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

6 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

7 april kl 10.00–12.00

Magnus Fjellström - pedagogik

Disputation Att bli en byggnadsarbetare. En studie av yrkeslärande i skola och arbetsliv

10 april kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning: Vad ska jag tänka på när jag skriver mitt CV?

Föreläsning Matnyttiga måndagar är en serie korta lunchföreläsningar med olika teman som berör "det akademiska livet" och ämnen om sånt som många vill veta mer om.

26 april kl 13.00–17.00

Docentdagen

Föreläsning För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten så kallade docentdagar.

26 april kl 13.00–15.00

Jan Olsson - pedagogiskt arbete

Disputation Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik

26 april kl 13.30–15.00

Samers psykosociala ohälsa i Sverige

Seminarieserie Petter Stoor doktorand vid UiT och SANKS presenterar kunskapssammanställningen om samers psykosociala ohälsa i Sverige.

27 april–28 april

Kurs i vägledningsmetodik

Kurs/utbildning Umeå universitetet bjuder in studievägledare vid universitet och högskolor till en fortsättningskurs i vägledningsmetodik. Kursen ges inom ramen för det nationella vägledarnätverket.

27 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.


Maj 2017

3 maj kl 09.30–16.00

Social Innovation i Norr

Konferens Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får chans att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

3 maj kl 13.00–19.30

TEDxUmeå - Ideas Worth Spreading

Konferens For the fourth time, TEDxUmeå will be held in the capital of Northern Sweden.

4 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

11 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

16 maj kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

18 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.


Juni 2017

1 juni kl 13.00

Alzira Manuel - pedagogiskt arbete

Disputation Om Icke-formell yrkesutbildning i Moçambique: kontexter, policys, pedagogiska praktiker och motsägelser.

2 juni kl 10.00–12.00

Yvonne Knospe – språkdidaktik

Disputation Att skriva på ett tredje språk – En studie om gymansieelevers texter, skrivprocesser och metakognition

8 juni kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

27 juni kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.


Sidansvarig: Marie Oscarsson

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp

Kalenderhändelser som rss-flöde

Med hjälp av denna länk kan du "prenumerera" på kalenderhändelse via en rss-läsare:

Lärarhögskolans kalendarium