Till umu.se

Kalendarium

Augusti 2017

22 augusti kl 09.00–12.00

Kick-off i vägledningsmetodik inför läsåret 17/18

Workshop Workshop där du får testa olika vägledningsverktyg

22 augusti kl 13.00–14.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

24 augusti kl 15.00–16.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.


September 2017

7 september kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

13 september kl 12.15–13.00

What is the Academic Writing Process?

Föreläsning Writing is a process, a recursive process rather than a linear process. This lecture guides you through the different stages in the writing process: Planning, Prewriting, Drafting, Revising, Editing and Proofreading. Working through the writing process can help you to become a better writer and make the task of writing less challenging.

14 september kl 13.00–14.00

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium Från 1 maj 2017 träder den nya handläggningsordningen i kraft. Den innehåller förändringar som är viktiga att känna till för alla anställda som möter studenter med funktionsnedsättningar. Vid det här informationstillfället får du också möjlighet att ta upp frågeställningar kring de stöd som universitetet kan erbjuda.

15 september kl 10.00–12.00

Anders Persson – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

15 september kl 12.15–13.00

How to Better Plan and Manage your Time

Föreläsning At first deadlines always seem so far away. There’s always plenty of time. Planning ahead and managing your time when writing your paper can actually save you time. This lecture shows you different strategies to help you with time management so you can avoid leaving your paper to the last minute.

20 september kl 12.15–13.00

Work Successfully as a Group on Assignments

Föreläsning Many of the assignments you will be required to complete at the University require you to work in a group. Working together in a group can be fun and rewarding, but it can also be a challenge. This lecture will cover helpful strategies for building a positive group interaction.

22 september kl 10.00–12.00

Jonathan Wedman - beteendevetenskapliga mätningar

Disputation Validitetsbevis för ett storskaligt urvalsprov för intag till högre studier

22 september kl 12.15–13.00

From a Topic to a Thesis Statement

Föreläsning A thesis statement can help you to organize your research. A working thesis statement helps to focus the search for information on your topic. That information will help you to determine what research questions need to be addressed. This lecture walks you through the stages of coming up with a topic to what are the research questions.

27 september kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?

Föreläsning Claes-Göran Sundell, doktorand Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt Leg. Fysioterapeut, föreläser med föreläsningsrubriken "Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?".

27 september kl 12.15–13.00

How to Find the Right Sources for your Paper

Föreläsning In an era of information overload, finding the appropriate sources for your paper is a challenge. Developing a good search strategy will save you time. This lecture focuses on search strategies and search tools that make it easier for you to find the relevant sources for your paper.

28 september kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

29 september kl 12.15–13.00

Evaluating Sources for Credibility and Reliability

Föreläsning The status and quality of different sources vary a great deal. Before using a document you need to assess its reliability and credibility. This lecture will show you how to evaluate sources and also explain the difference in academic status between different publications.

29 september kl 13.00–15.00

Maria Deldén – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Perspektiv på historiefilmslitteracitet. En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm


Oktober 2017

4 oktober kl 12.15–13.00

Make Referencing Easier

Föreläsning When you write a paper you need to set up a system for keeping track of the sources you find during your research. Otherwise, you may find yourself scrambling at the deadline trying to remember where a source you used came from. This lecture will show you how databases and programs can help you to document your sources from the start.

6 oktober kl 12.15–13.00

Learn How to be a Critical Reader

Föreläsning Being a critical reader requires you to tell the difference between fact and opinion and examine the evidence that is being presented in the text. At the same time you also need to be aware of your own assumptions about the text you are reading. This lecture shows you how to take a critical approach to reading.

11 oktober kl 12.15–13.00

Improve your Note Taking Strategies

Föreläsning Effective note taking can help you to better understand information from lectures or reading. Good note taking can also help with, for example, focusing on what’s important, remembering information and studying for exams. This lecture explains how to effectively take notes in different settings and make them easier to read.

13 oktober kl 12.15–13.00

Use mapping to Help Develop your Writing

Föreläsning Graphic organizers are an effective way to brainstorm, take notes and plan a paper. They can also help you to organize your thinking, which in turn can help you to study more efficiently and effectively. This lecture focuses specifically on mind mapping and concept mapping and shows you how to map and choose the right map for the task.

16 oktober–18 oktober

Livet på jorden och ute i universum - vad vet vi, framtida visioner?

Workshop Jordens Framtid i Universum - Årsmöte för Sveriges Astrobiologiska Nätverk (SWAN) 16-18 Oktober 2017, Umeå Universitet, Umeå, Sverige.

18 oktober kl 12.15–13.00

The Importance of Structure in an Academic Text

Föreläsning The traditional academic paper includes the following sections: Abstract, Introduction, Methodology, Results, Discussion, Conclusion, Works Cited. Different departments may have different requirements, so it is always best to check with your department. This lecture covers what is typically included in each section of the paper.

19 oktober kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

25 oktober kl 12.15–13.00

When and How do I Quote, Summarize or Paraphrase?

Föreläsning Quoting, summarizing and paraphrasing allow you to incorporate into your paper what others have to say about a particular topic. Summarizing and paraphrasing also enable you to demonstrate your understanding of a text. This lecture explains the differences among these three ways and shows you how each one may be useful in different circumstances.

26 oktober kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.


November 2017

8 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?

Föreläsning Hanna Söderlund, Forskare och lektor, Institutionen för språkstudier, föreläser med föreläsningsrubriken "Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?".

9 november kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

30 november kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.


December 2017

14 december kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

21 december kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your questions about the writing process.


Sidansvarig: Marie Oscarsson

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp

Kalenderhändelser som rss-flöde

Med hjälp av denna länk kan du "prenumerera" på kalenderhändelse via en rss-läsare:

Lärarhögskolans kalendarium