Lärarhögskolan

Utbildningar

Utbildningar inom lärarhögskolan ges med nedanstående ingångar:

 • Lärare
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Specialpedagog
 • Speciallärare

Dessutom ges vidareutbildning av lärare utan lärarexamen, kurser inom Lärarlyftet, Förskolelyftet och kompletterande utbildning för lärare med utländsk lärarexamen.

Forskning

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet fokuseras på följande starka forskningsområden:

 • Mätning och utvärdering
 • Läs- och skrivforskning
 • Matematikdidaktik
 • ICT, media och lärande

Därtill kan nämnas forskning inom utvecklingsområdena:

 • Umeå Science Education Research
 • Utbildningshistoria med historiedidaktik
 • Minne och lärande
 • Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd

Forskning med utbildningsvetenskapligt innehåll bedrivs också inom områdena estetiska lärprocesser, värdegrund, genus, demokrati och idrottspedagogik.


 


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.