Handledarutbildning för lokala VFU-handledare

Lärarhögskolan vid Umeå universitet erbjuder handledarutbildning för lokala VFU-handledare i förskola, fritidshem och skola. Syftet med handledarutbildningen är att ge dig som är lokal VFU-handledare den utbildning du behöver för ditt uppdrag.

Handledarutbildning erbjuds som fristående kurser. Kurserna vänder sig till dig som behöver en fortbildning i handledarskap av lärarstudenter och den omfattar totalt 7,5 hp och består av två fristående kurser som kan läsas i valfri ordning. Det är separat antagning till kurserna.

Inför dina studier är det viktigt att du registrerar dig på kursen vid terminsstart, även om kursen ska påbörjas senare. Kontakta den institution som är ansvarig för den kurs du väljer att läsa som andra kurs.

Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningsamtal, 4 hp
Kursen behandlar följande:
·         Introduktion till lärarutbildning 2011
·         Att handleda
·         Samtalsmetodiska färdigheter
·         Trepartssamtal
Kursen examineras genom såväl skriftliga inlämningsuppgifter som praktisk tillämpning i genomförande av ett handledande samtal. Kursen innefattar litteraturstudier.

För mer information om kursen - v.v vänd dig till kursansvarig institution Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning, 3.5 hp
Kursen behandlar följande:
·         Introduktion till lärarutbildning 2011
·         Formativ bedömning
·         Underlag för bedömning av VFU
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter varav vissa delar utgår från fallstudier. Kursen innefattar litteraturstudier.

För mer information om kursen - v.v vänd dig till kursansvarig institution Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Behörighetskrav

Lärarlegitimation för respektive verksamhetsområde: Förskollärare, Lärare i grundskolan, ämneslärare 7-9 eller gymnasieskolan eller lärarexamen grundlärare fritidshem, fritidspedagog eller yrkeslärare. Lärarlegitimation måste styrkas med inskickat intyg.

Övrigt

Kurserna bedrivs helt nätbaserat med 12,5% studietakt. Väljer du att läsa båda kurserna, som går parallellt, blir studietakten 25%.

De fristående kurser som erbjuds är en vidareutveckling av den distansutbildning som erbjudits under 2014. Du som deltagit vid handledarutbildning via Moodle det senaste året kommer att känna igen en del av utbildningsmaterialet. Observera - för er som går den nuvarande icke poänggivande handledarutbildningen måste ansöka den poängsatta för att bli antagen och examinerad.

Anmälan

Följ länkarna nedan för att göra anmälan:
Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningsamtal, 4.0 hpHandledarutbildning för VFU-handledare, bedömning, 3.5 hp

Fortsättningsvis sker kursstart varje vår och höst med ansökan 15 mars – 15 april för kurser som startar påföljande hösttermin respektive 15 september – 15 oktober för kurser som startar påföljande vårtermin. 


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.