Utbildningspolicy och ungas övergångar

Programmet omfattar forskning om utbildningspolicy och utbildningspolitik samt forskning om ungas karriärer inom ungdomsskolan i individuellt, institutionellt och politiskt perspektiv. Programmets tidigare benämning var Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd (UKV).

Professor Lisbeth Lundahl, TUV, leder programmet.

Läs mer om projektet


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion