Education Inquiry

Education Inquiry är en elektronisk tidskrift som utkommer fyra gånger per år. Inquiry uttrycker ett sorts sökande, vilket passar för en tidskrift som i första hand inte vill proklamera sanningar, utan som snarare önskar problematisera och vetenskapliggöra.

Tidskriften är en direkt fortsättning på Tidskrift för lärarutbildning och forskning och utges av Lärarhögskolan. Tidskriften publicerar enbart artiklar på engelska.

Tidskriften publiceras av Taylor & Francis är fullt tillgänglig och nedladdningsbar från tidskriftens hemsida. Tidskriften är gratis både att läsa och att publicera i.

Tidskriften har två redaktörer med övergripande ansvar. Till sin hjälp har de en lokal redaktion, bestående av verksamma vid Umeå universitet, som ansvarar för det löpande arbetet.

Education Inquiry har även en internationell redaktion, som består av internationellt erkända forskare med erfarenheter från andra tidskrifter. De utgör inte enbart en sorts garant för tidskriftens kvalitet, utan ska även vara verksamma som granskare av ett antal artiklar per år.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Redaktör

Linda Rönnberg

Tel:  +46 90 7866513

Kontaktformulär

Redaktör

Nafsika Alexiadou

Tel:  +46 90 7866505

Kontaktformulär