Till umu.se
HeadlineImage

Publikationer

Education Inquiry

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1995–2008

Monografier

Working Papers in Teacher Education ISSN 1654-7187

Vårboken

Lärares anställningsbarhet, slutrapport

Nationella Forskarskolan i pedagogiskt arbete

Antologi - Forskningsarbete pågår
Avhandlingar

Nätverk

TEPE (Teacher Education Policy in Europe)Teacher education policy in Europe:
a Voice of Higher Education Institutions
Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities

TNTEE (The Thematic Network on Teacher Education)Teacher Education in Europe in the late 1990s: Evaluation and QualityGreen Paper on Teacher Education in Europe: High Quality TE for High Quality Education and Training

Utbildningsvetenskapliga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bergqvist, Tomas
Österholm, Magnus
Liljekvist, Yvonne; et al.

EVALUATION OF A LARGE SCALE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM
Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: 153-160

2017

-

Rehn, Inez

Män på botten = män på toppen?: En studie om rekryteringsprocesser till styrelseuppdrag i en mansdominerad idrottsvärld

2017

Hämta

Borg, Farhana

Economic (in)equality and sustainability: preschool children's views of the economic situation of other children in the world

2017

-

Borg, Farhana
Winberg, Mikael
Vinterek, Monika

Children's learning for a sustainable society: influences from home and preschool
Education Inquiry, 8(2): 151-172

2017

-

Borg, Farhana
Winberg, Mikael
Vinterek, Monika

Preschool Children's Knowledge about the Environmental Impact of Various Modes of Transport
Early Child Development and Care

2017

-

Hörnblad, Emma

Laborationer för integration och naturvetenskapligt lärande?: Aspekter på ett laborativt möte

2017

Hämta

Lundahl, Lisbeth
Lindblad, Michael
Lovén, Anders; et al.

No particular way to go: careers of young adults lacking upper secondary qualifications
Journal of Education and Work, 30(1): 39-52

2017

-

Kunz, Sabine

Quality assessment and epistemic beliefs: If you tell me what you believe in, can I tell you what you’ll get?

2017

Hämta

Hoppe, Magnus
Westerberg, Mats
Leffler, Eva

Educational approaches to entrepreneurship in higher education: A view from the Swedish horizon
Education + Training, 59(7/8): 751-767

2017

-

Gu, Limin

Using school websites for home–school communication and parental involvement?
Nordic Journal of Studies in Educational Policy

2017

-


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion