Till umu.se
HeadlineImage

Publikationer

Education Inquiry

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1995–2008

Monografier

Working Papers in Teacher Education ISSN 1654-7187

Vårboken

Lärares anställningsbarhet, slutrapport

Nationella Forskarskolan i pedagogiskt arbete

Antologi - Forskningsarbete pågår
Avhandlingar

Nätverk

TEPE (Teacher Education Policy in Europe)Teacher education policy in Europe:
a Voice of Higher Education Institutions
Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities

TNTEE (The Thematic Network on Teacher Education)Teacher Education in Europe in the late 1990s: Evaluation and QualityGreen Paper on Teacher Education in Europe: High Quality TE for High Quality Education and Training

Utbildningsvetenskapliga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Alexiadou, Nafsika

Equality and education policy in the European Union: An example from the case of Roma

2017

-

Diehl, Monika

-Måste det här vara som en väckelserörelse?: en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

2017

Hämta

Lindster Norberg, Eva-Lena

Entrepreneurship in Swedish upper secondary schools: governing active future citizens?
Journal of Enterprising Communities

2017

-

Farrokhi, Anna

Barn i kris: Specialpedagogers tankar om bemötande av och arbete med barn i kris

2017

Hämta

Brännvall, Maria-Sofia Kristina
Morin Johansson, Susanne

Är specialpedagogen på väg att reformeras bort?: Skolpolitiska reformers potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen.

2017

Hämta

Nylund, Mattias
Rosvall, Per-Åke
Ledman, Kristina

The vocational–academic divide in neoliberalupper secondary curricula: the Swedish case
Journal of education policy

2017

-

Mendick, Heather
Berge, Maria
Danielsson, Anna

A CRITIQUE OF THE STEM PIPELINE: YOUNG PEOPLE’S IDENTITIES IN SWEDEN AND SCIENCE EDUCATION POLICY
British Journal of Educational Studies

2017

-

Danielsson, Anna
Berge, Maria
Lidar, Malena

Knowledge and power in the technology classroom: a framework for studying teachers and students in action
Cultural Studies of Science Education

2017

-

Dahlberg-Grundberg, Michael
Örestig, Johan

Extending the local: activist types and forms of social media use in the case of an anti-mining struggle
Social Movement Studies, 16(3): 309-322

2017

-

Norqvist, Lars
Leffler, Eva

Learning in non-formal education: is it ‘‘youthful’’for youth in action?
International Review of Education, 63(2): 235-256

2017

Hämta


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion