Till umu.se
HeadlineImage

Publikationer

Education Inquiry

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1995–2008

Monografier

Working Papers in Teacher Education ISSN 1654-7187

Vårboken

Lärares anställningsbarhet, slutrapport

Nationella Forskarskolan i pedagogiskt arbete

Antologi - Forskningsarbete pågår
Avhandlingar

Nätverk

TEPE (Teacher Education Policy in Europe)Teacher education policy in Europe:
a Voice of Higher Education Institutions
Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities

TNTEE (The Thematic Network on Teacher Education)Teacher Education in Europe in the late 1990s: Evaluation and QualityGreen Paper on Teacher Education in Europe: High Quality TE for High Quality Education and Training

Utbildningsvetenskapliga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rehn, Inez

Män på botten = män på toppen=: En studie om rekryteringsprocesser till styrelseuppdrag i en mansdominerad idrottsvärld

2017

Hämta

Olsson, Moa
Rönnebrand, Klara

Från triangel till rektangel: Utvecklingsåtgärder för att utöka breddidrotten inom brottningen i Sverige

2017

Hämta

Lindblad, Camilla
Backa, David

Är den svenska Idrotten legitim?: En studie om valberedningars arbete med fokus på kön och etnicitet

2017

Hämta

Altin, Erik

Försörjning av ungdomstränare: En kvalitativ studie om goda exempel inom föreningsfotbollen

2017

Hämta

Forss, Viktor

Lärandeteorier i undervisning och examination: En studie av samhällskunskapslärares kunskapssyn i gymnasieskolan

2017

Hämta

Norberg, Katarina

Educational leadership and im/migration: preparation, practice and policy - the Swedish case
International Journal of Educational Management, 31(5): 633-645

2017

-

Hult, Agneta
Olofsson, Anders

Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?

2017

-

Rosvall, Per-Åke
Hjelmér, Carina
Lappalainen, Sirpa

Staying in the comfort zones: low expectations in vocational education and training mathematics teaching in Sweden and Finland
European Educational Research Journal (online), 16(4): 425-439

2017

-

Fernberg Dielemans, Josefin

Det nutida föräldraskapet?: En kvalitativ textanalys om framställningen av curlingföräldrar i svensk dags- och kvällspress

2017

Hämta

Tesfamicael, Rahel
Tesfamicael, Eden

Hur unga manliga studenter uppfattar och resonerar kring kroppsideal och matvanor   - en intervjustudie: - en intervjustudie

2017

-


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion