Till umu.se
HeadlineImage

Publikationer

Education Inquiry

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1995–2008

Monografier

Working Papers in Teacher Education ISSN 1654-7187

Vårboken

Lärares anställningsbarhet, slutrapport

Nationella Forskarskolan i pedagogiskt arbete

Antologi - Forskningsarbete pågår
Avhandlingar

Nätverk

TEPE (Teacher Education Policy in Europe)Teacher education policy in Europe:
a Voice of Higher Education Institutions
Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities

TNTEE (The Thematic Network on Teacher Education)Teacher Education in Europe in the late 1990s: Evaluation and QualityGreen Paper on Teacher Education in Europe: High Quality TE for High Quality Education and Training

Utbildningsvetenskapliga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wickman, Kim
Kristoffersson, Margaretha

History and national policy documents on special education in Sweden

2018

-

Haake, Ulrika

Genus i polisens organisation och ledarskap

2018

-

Carlbaum, Sara

Utvärdering, marknadsföring och skolval

2018

-

Eriksson, Oskar
Blixt, Dennis

Skola i förändring: En studie om lärares arbete med måluppfyllelse i Idrott och hälsa efter senaste läroplansreformen Lgr11.

2018

Hämta

Holm, Ann-Sofie
Lundahl, Lisbeth

Stimulerande tävlan på gymnasiemarknaden?

2018

-

Olsson, Jan
Granberg, Carina

Dynamic Software, Task Solving With or Without Guidlines, and Learning Outcome
Technology, Knowledge and Learning

2018

-

Bagger, Anette
Björklund, Lisa
Norén, Eva

The governing of three researchers’ technologies of the self
The Montana Mathematics Enthusiast, 15(1): 278-302

2018

-

Segerholm, Christina
Hult, Agneta

Learning from and reacting to school inspection: two Swedish case narratives
Scandinavian Journal of Educational Research, 62(1): 125-139

2018

-

Lyon, Phil

[Obituary] Robert Bayliss: an accidental home economist 16 July 1927-25 October 2017

2018

-

Lundahl, Lisbeth
Lindblad, Michael

Migrant Student Achievement and Education Policy in Sweden

2018

-


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion