HeadlineImage

Publikationer

Education Inquiry

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1995–2008

Monografier

Working Papers in Teacher Education ISSN 1654-7187

Vårboken

Lärares anställningsbarhet, slutrapport

Nationella Forskarskolan i pedagogiskt arbete

Antologi - Forskningsarbete pågår
Avhandlingar

Nätverk

TEPE (Teacher Education Policy in Europe)Teacher education policy in Europe:
a Voice of Higher Education Institutions
Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities

TNTEE (The Thematic Network on Teacher Education)Teacher Education in Europe in the late 1990s: Evaluation and QualityGreen Paper on Teacher Education in Europe: High Quality TE for High Quality Education and Training

Utbildningsvetenskapliga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lundahl, Lisbeth
Gruffman-Cruse, Ewa
Malmros, Bengt; et al.

Catching sight of students´ learning: a matter of space?
Core meets E-LAW

2018

-

Lindfors, Maria

"Kunskap är vad du vet, och vet du inte kan du alltid googla!": elevers epistemic beliefs i naturvetenskaplig undervisningskontext

2018

Hämta

Manousou, S.
Stål, M.
Larsson, Christel; et al.

A Paleolithic-type diet results in iodine deficiency: a 2-year randomized trial in postmenopausal obese women.
European Journal of Clinical Nutrition, 72(1): 124-129

2018

-

Lidar, Malena
Danielsson, Anna
Berge, Maria

What Is Construed as Relevant Knowledge in Physics Teaching?: Similarities and Differences in How Knowledge and Power Are Staged in Three Lower Secondary Classrooms
Research in science education

2018

-

Ineland, Jens
Silfver, Eva

Bedömning och betygssättning av elever med utvecklingsstörning: Attityder och erfarenheter från pedagogers perspektivs
Pedagogisk forskning i Sverige, 23(1-2): 107-126

2018

-

Olsson, Jan

The contribution of reasoning to the utilization of feedback from software when solving mathematical problems
International Journal of Science and Mathematics Education, 16(4): 715-735

2018

Hämta

Persson, Annica

Språkstörning i förskolan: En intervjustudie med förskollärare och specialpedagoger om att upptäcka språklig sårbarhet hos små barn och ge stöd i tidig ålder

2018

Hämta

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha
Parchmann, Ilka

Using Model-based Scaffolds to Support Students Solving Context-based Chemistry Problems
International Journal of Science Education

2018

Hämta

Bergström, Peter
Lindh, Viveca

Developing the role of Swedish advanced practice nurse (APN) through a blended learning master's program: consequences of knowledge organisation
Nurse Education in Practice, 28: 196-201

2018

-

Holmgren, Robert
Haake, Ulrika
Söderström, Tor

Firefighting training at a distance: a longitudinal study
Journal of Vocational Education and Training

2018

-


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion