Till umu.se
HeadlineImage

Publikationer

Education Inquiry

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1995–2008

Monografier

Working Papers in Teacher Education ISSN 1654-7187

Vårboken

Lärares anställningsbarhet, slutrapport

Nationella Forskarskolan i pedagogiskt arbete

Antologi - Forskningsarbete pågår
Avhandlingar

Nätverk

TEPE (Teacher Education Policy in Europe)Teacher education policy in Europe:
a Voice of Higher Education Institutions
Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities

TNTEE (The Thematic Network on Teacher Education)Teacher Education in Europe in the late 1990s: Evaluation and QualityGreen Paper on Teacher Education in Europe: High Quality TE for High Quality Education and Training

Utbildningsvetenskapliga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Vikström, Julia
Kanwar, Jenny

Arbetsro i matematikklassrummet: Metoder som lärare använder för att påverka arbetsron

2017

Hämta

Hellner, Erik
Sjöberg, Jakob

Vill du vara med?: En studie om fritidslärares planering och genomförande av idrott och fysiska aktiviteter i fritidshemsverksamhet

2017

Hämta

Enmark, Ulrika
Stenberg, Teresa

Jakten på det perfekta resultatet: En studie om hur man bedömer läsförmåga i åk 2

2017

Hämta

Harström, Hanna

Elever i matematiksvårigheter

2017

Hämta

Edlund, Viktoria
Blomberg, Ida

Formativ bedömning i matematiki årskurs 4-6: En studie om matematiklärares användning av formativbedömning

2017

Hämta

Nordlund, Pernilla

Att förstå biologins betydelse för samhället: En lärares arbete med samhällsfrågor i biologiklassrummet

2017

Hämta

Helmerius, Markus

Att räkna på rätt sätt: En studie om lärares erfarenheter av att arbeta med standardalgoritm och skriftlighuvudräkning i årskurserna 4-6

2017

Hämta

Bergström, Peter
Mårell-Olsson, Eva
Jahnke, Isa

Variations of symbolic power and control in the one-to-one computing classroom: Swedish teachers’ enacted didactical design decisions
Scandinavian Journal of Educational Research

2017

-

Jahnke, Isa
Bergström, Peter
Mårell-Olsson, Eva; et al.

Digital Didactical Designs as research framework: iPad integration in Nordic schools
Computers and education

2017

-

Glassér, Charlotte

Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa tänkandets Läroplansdidaktik (EFID) i Gymnasieskolan: En fallstudie av Sveagymnasium

2017

Hämta


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion