Naturvetenskapernas didaktik

Umeå Science Education Research (UMSER) är en institutionsövergripande
forskningsmiljö inriktad mot naturvetenskapernas didaktik. Forskningen
syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer,
ämnesinnehåll, genus, motivation och attityd har för lärande i och
intresse för naturvetenskap. Forskargruppen består av 12 seniora
forskare och 14 doktorander från Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Institutionen för fysik, Institutionen för
beteendevetenskapliga mätningar samt Institutionen för datavetenskap.
Avsikten är att ytterligare utveckla UMSER-miljön till ett ledande
centrum för forskning inom naturvetenskapernas didaktik.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Christina Ottander, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Besöksadress
Naturvetarhuset, flygel A, plan 5

Tel:  090-786 71 24

Kontaktformulär