Mätning och utvärdering

Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar och pedagogiska institutionen bildar en grundmiljö inom vilken forskningsområdet verkar.

Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar och pedagogiska institutionen bildar en grundmiljö inom vilken forskningsområdet verkar. Drygt 30 forskare är involverade i forskningsområdet, som innefattar mätning via standardiserade och icke standardiserade förfaranden, t.ex. i form av lärarkonstruerade prov, enkäter, intervjuer och bedömningar. Visionerna är
• att utveckla en teori- och metodbas för den senare kategorin av mätningar och innefattar även prov- och instrumentutveckling, testmetodologi samt principer för slutsatser från provresultat,
• att den kunskap som etablerats via utveckling av standardiserade instrument kan överföras till skolfältet och den enskilde lärarens praktik. På en övergripande nivå kan konstateras att en omfattande utvärderings- och kvalitetssäkringsverksamhet utmärker dagens utbildningssystem,
• att inrikta forskningsverksamheten mot funktion och konsekvenser för individ, skola och samhälle.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Widar Henriksson, Beteendevetenskapliga mätningar

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, Plan 5

Tel:  090 7865721

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Agneta Hult, Pedagogiska institutionen

Besöksadress
Hus Y, Beteendevetarhuset

Tel:  090 7865706

Kontaktformulär