Matematikdidaktik

Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare som är engagerade i forskning, forskarutbildning och utvecklingsarbeten med anknytning till UFM:s forskningsteman.

UFM, som är ett av Umeå universitets starka forskningsområden, har cirka 20 forskare från följande institutioner: Institutionen för interaktiva medier och lärande (IML), Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV), Institutionen för matematik och matematisk statistik, samt Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Verksamheten organiseras kring ett forskningsprogram och via en handlingsplan med bl.a. följande visioner:
• Ett internationellt erkänt centrum med en kreativ miljö för forskning av hög vetenskaplig kvalitet och med hög tillämpningsmässig relevans.
• Välutvecklad samverkan med det internationella forskarsamhället. 

• Välutvecklad samverkan med olika utbildnings- och utvecklingsverksamheter.
• Rekrytering av yngre forskare samt fortsatt engagemang i lokal, nationell och internationell forskarutbildning.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Johan Lithner

Johan Lithner

Bild: Mattias Pettersson

Kontaktinformation

Johan Lithner, Matematik och matematisk statistik

Besöksadress
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik

Tel:  090 7866908

Kontaktformulär