Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Inom forskningsområdet ”Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning” vid Umeå universitet samlas forskare med intresse för såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Forskningsområdet samlar åtta doktorander, femton licentiander och ett dussin seniora forskare. Den utbildningshistoriska forskningen har sin tyngdpunkt i skolämnenas och fostrans historia, medan den historiedidaktiska forskningen är inriktad på historieämnet i skolundervisningen och på hur historia används i en bredare samhällelig kontext. Forskningen är till stor del externt finansierad via främst Vetenskapsrådet och Formas. Till forskningsområdet hör den nationella forskarskolan Historiska medier: Forskarskola i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (ForHiM), en forskarskola för verksamma lärare med särskild inriktning mot mediers utformning, innehåll och användning i skolämnet historia.

Under perioden 2010–2014 finansierar universitetsstyrelsen via Lärarhögskolan (Umeå School of Education) ett antal forskartjänster, inklusive fyra gästprofessurer. Verksamheten tar sig bland annat uttryck i ett institutionsövergripande seminarium samt i gemensamma konferenser och publikationer. Mellan 2010 och 2013 har flera nationella och internationella workshops anordnats med fokus på både utbildningshistoria och historiedidaktik. Den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen i september 2013 utmärker sig som det enskilt största arrangemanget med ett 80-tal deltagare som diskuterade utbildningshistoria i över 20 sessioner. Forskningsområdet tillhör ett stort internationellt nätverk där bland annat Georg Eckert-institutet för internationell läroboksforskning och Stanford University ingår.

Professor Daniel Lindmark är ansvarig forskare för området.

Läs mer om forskningsområdet


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Besöksadress
A, Humanisthuset

Tel:  090 7866250

Kontaktformulär